map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Rugsėjo 1-oji

  • I kurso mokiniai (baigę 10 klasių),
  • I gimn. kl. ir II gimn. kl. mokiniai (naujai įstoję),
  • plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjai

10.00 val. Staniūnų korpuse susitinka su grupių vadovais nurodytuose kabinetuose

Pasirinkta specialybė

Grupės pavadinimas

Grupės vadovas

Susitikimo vieta

Apdailininkai

AP22

S.Rimkuvienė

 1 kab. dirbt., I aukštas

Kirpėjai

K22

E.Susnienė

6 kab., I aukštas

Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikai

IT22

I.Rudėnienė

3 kab. dirb., I aukštas

Santechnikai

SN22

I.Rudėnienė

3 kab. dirb., I aukštas

Medienos apdirbimo staklininkai

MS22

I.Rudėnienė

3 kab. dirb., I aukštas

Transporto priemonių remontininkai

TR221

V.Karietienė

18 kab., IV aukštas

Transporto priemonių remontininkai

TR222

S.Pratkelis

17 kab., IV aukštas

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojai

DŽ22

V.Masiulis

13 kab., III aukštas

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjai

PT22

A.Padriezienė

9 kab., II aukštas

            Devintokai

1A gimn. klasė

G.Grigienė

20 kab., IV aukštas

            Devintokai

1B gimn. klasė

D.Balčiūnienė

21 kab., IV aukštas

            Dešimtokai (naujai įstoję)

2D gimn. klasė

E.Petrauskė

11 kab., III aukštas

 


 

         Nuo 11.30 val.   Staniūnų korpuse su grupių vadovais susitinka :

  • I kurso mokiniai turintys vidurinį išsilavinimą (baigę 12 kl.)
  • MS22V gr. mokiniai,
  • 2A gimn. klasės mokiniai, kurie jau mokėsi Centre,
  • PT21 ir PT20 mokiniai

 

Pasirinkta specialybė

Grupės pavadinimas

Grupės vadovas

Susitikimo vieta

Transporto priemonių remontininkai

TR22V,

TR22T

J.Čivilytė

3 kab., I aukštas

Medienos apdirbimo staklininkai

MS22V, MS22T

V.Žvedrytė

213 kab., dirb.,          II aukštas

Elektrikai

EL22V, EL22T

Ž.Arlauskas

4 kab. dirbt., I aukštas

Suvirintojai

SV22V, SV22T1

V. Poželaitė

4 kab., I aukštas

Kirpėjai

K22V, K22T

A.Kanevičiūtė

21 kab., IV aukštas

Kosmetikai

KS22V, KS22T

K.Paipolaitė

5 kab., I aukštas

Visažistai

VZ22, VZ22

B.Gasiūnienė

6 kab., I aukštas

Masažuotojai

M22V

Ž.Skukauskienė

19 kab., IV aukštas

Masažuotojai

M22T

D.Ajauskienė

18 kab., IV aukštas

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojai

DŽ22V, DŽ22T

S.Budrienė

17 kab., IV aukštas

Žemės ūkio darbuotojai

ŽŪ22T

R.Kavaliūnas

9 kab., II aukštas

    PT21, PT20

PT21, PT20

G.Aperavičienė

12 kab., III aukštas

Dešimtokai, kurie jau mokėsi Centre.

2A gimn. klasė

V.Kučinskienė

Staniūnų korp., 22 kab.

 


 

Nuo 11.30 val.   Pilėnų korpuse su klasės auklėtoja  susitinka :

  • 2B gimn. klasės mokiniai, kurie jau mokėsi Centre.

Pasirinkta specialybė

Grupės pavadinimas

Klasės auklėtojas

Susitikimo vieta

Dešimtokai, kurie jau mokėsi Centre.

2B gimn. klasė

A.Padriezienė

18 kab., IV aukštas, Pilėnų korp.


 

 

 

Trečiakursiai susitinka su grupių vadovais nurodytu laiku nurodytuose kabinetuose. Bus įteikiami brandos atestatai.

Grupės pavadinimas

Grupės vadovas

Susitikimo laikas

Susitikimo vieta

A201

M.Švelnienė

10.00 val

Pilėnų korp., 10 kab.

A202

G.Brukštienė

10.00 val.

Pilėnų korp., 1 kab.

AE20

A.Žvykienė

10.00 val.

Pilėnų korp., 15 kab.

AP201

V.Rutkevičienė

10.00 val.

   Staniūnų korp., dirb., 2 kab.

AP202-MS20-SN20

G.Grigienė

11.30 val.

   Staniūnų korp., 20 kab.

K201

E.Petrauskė

11.30 val.

   Staniūnų korp., 11 kab.

K202-TP20

R.Kavaliūnas

10.00 val.

Pilėnų korp., 16 kab.

KD20

A.Daškevičius

10.00 val.

   Staniūnų korp., 14 kab.

 


  Nuo 10.00 val. su grupių vadovais nurodytu laiku nurodytuose kabinetuose susitinka II kurso mokiniai

Grupės pavadinimas

Grupės vadovas

Susitikimo laikas

Susitikimo vieta

A211

D. Augienė

10.00 val

Pilėnų korp., 6 kab.

AE21-A202

R.Janulienė

10.00 val.

Pilėnų korp., 17 kab.

AP211

J.Pundzius

10.00 val.

Staniūnų korp. Apdailos darbų dirbtuvės (II aukštas)

AM21-SN21-TP211

J.Kanoverskienė

10.00 val.

Staniūnų korp.,Šildymo sistemų montavimo dirbtuvės (II aukštas)

K21-KD21

F.Žvirgždienė

10.00 val.

Staniūnų korp., 3 kab. (I aukštas)

K21V

A.Kanevičiūtė

10.00 val.

Staniūnų korp., 12 kab. (III aukštas)

A21V-A21T

M21V-M21T

Ž.Skukauskienė

10.00 val.

Pilėnų korp., 4 kab.

AE21V-AE21T

V.Žvedrytė

10.00 val.

Pilėnų korp., 3 kab.

AK21V-AK21T

D.Burkauskaitė

10.00 val.

Pilėnų korp., 12 kab.

SV21V-SV21T

V.Poželaitė

10.00 val.

Pilėnų korp., 18 kab.

TP21V-TP21T

V.Masiulis

10.00 val.

Pilėnų korp., 11kab.

DŽ21V-DŽ21T

S.Budrienė

10.00 val.

Pilėnų korp., 5 kab.

KS21V

B.Gasiūnienė

10.00 val.

Pilėnų korp., 9 kab.

KS21T

K.Paipolaitė

10.00 val.

Pilėnų korp., 8 kab.

 

Informacija dėl Panevėžio profesinio rengimo centro reorganizavimo

Pranešame, kad yra parengtos viešosios įstaigos Panevėžio darbo rinkos mokymo centro, viešosios įstaigos Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro ir Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro reorganizavimo sąlygos.

Reorganizavimo būdas – sujungimas. Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, viešoji įstaiga Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras ir Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras reorganizuojamos jungimo būdu, sujungiant į naują juridinį asmenį – viešąją įstaigą Panevėžio mokymo centrą.

Reorganizuojamos šios viešosios įstaigos, kurios kaip juridiniai asmenys po reorganizavimo baigia savo veiklą:

1. Panevėžio darbo rinkos mokymo centras: teisinė forma – viešoji įstaiga; buveinės adresas – Panevėžys, J. Basanavičiaus g. 23A; juridinio asmens kodas – 147178142; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą Panevėžio darbo rinkos mokymo centrą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

2. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras: teisinė forma – viešoji įstaiga; buveinės adresas – Panevėžys, Aldonos g. 4; juridinio asmens kodas – 304384359; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centrą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

3. Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras: teisinė forma – viešoji įstaiga; buveinės adresas – Panevėžys, Staniūnų g. 68; juridinio asmens kodas – 111963995; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Viešąją įstaigą Panevėžio profesinio rengimo centrą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

Po reorganizavimo pasibaigiančių viešųjų įstaigų – Panevėžio darbo rinkos mokymo centro, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro ir Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro – teisės ir pareigos 2022 m. rugsėjo 1 d. pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Panevėžio mokymo centrui.

Su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančios viešosios istaigos įstatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių viešųjų istaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais galima susipažinti viešosios įstaigos Panevėžio darbo rinkos mokymo centro, viešosios įstaigos Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro ir Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro interneto svetainėse: https://www.paneveziodrmc.lt/, https://margarita.lt/, https://www.panprc.lt/ bei valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame leidinyje ,,Juridinių asmenų vieši pranešimai“, taip pat sudaromos sąlygos tretiesiems asmenims susipažinti atitinkamos įstaigos buveinėje įstaigos darbo valandomis.

Reorganizavimo dokumentai:

pdfReorganizavimo sąlygos.pdf

pdfReorganizavimo sąlygų 1 priedas (valdymo struktūra).pdf

pdfReorganizavimo sąlygų 2 priedas (pareigybių sąrašas).pdf

pdfĮstatų projektas.pdf


 

Darbas su CNC programinio valdymo staklėmis: funkcijos ir galimybės

Birželio 8 dieną centre, vyko seminaras tema „Darbas su CNC programinio valdymo staklėmis: funkcijos ir galimybės“. Seminaro metu buvo pristatytos CNC programinio valdymo staklės, jų funkcijos bei  galimybės. Panevėžio miesto technologijų mokytojams buvo sudaryta galimybė patiems pasiruošti gaminio projektą, o su CNC staklėmis projektą įgyvendinti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaityti daugiau...

Tarptautinio žurnalistinio tyrimo pristatymas

Gegužės 27 d. Centre lankėsi Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė ir žurnalistai Miglė Krancevičiūtė ir Šarūnas Černiauskas atlikę tarptautinį žurnalistinį tyrimą pavadinimu "Dozė". Susitikimo metu mokiniams ir darbuotojams pristatytas filmas su tikrais išnaudotų žmonių pasakojimais. Jie buvo verčiami prekiauti narkotikais Airijoje. Dėkojame svečiams už aktualios temos viešinimą.

 

 

 

 

 

 

 

Nuotolinis projekto partnerių susitikimas

Nuotoliniai susitikimai yra puikus būdas aptarti su partneriais projekto įgyvendinimo aspektus ir peržiūrėti planuojamas veiklas bei diskutuoti įvairiais aktualiais projektiniais klausimais. Centro įgyvendinamo Nordplus Adult programos projekto „Historical experience and restoration traditions in restoration of carpenter work products“, Nr. NPAD-2020/10229, partneriai iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos kaip tik ir pasinaudojo nuotolinio susitikimo galimybe ir aptarė projekto planuojamas veiklas bei veiklų įgyvendinimo grafiką. Susitikime Centrą atstovavo plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė. 
 
 
 
 
 
 

baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011