map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Nuotoliniai mokymai pagal projektą

Centras toliau tęsia bendradarbiavimą su partneriais iš Latvijos ir Slovakijos įgyvendinant Erasmus+  programos  strateginių partnerysčių projektą "Smart school in restoration and construction industry". Centro mokytojai kartu su kolegomis iš projekto partnerių institucijų - Zalenieku komerciala un amatniecibas vidusskola, Latvijas Lauksaimniecibas universitate ir Stredna Odborna Škola Stavebna Žilina nuotoliniu būdu susipažino ir išbandė įvairius internetinius įrankius ir programas, atliko praktines užduotis bei tobulino savo skaitmenines kompetencijas. Mokymų metu dalyviai išbandė minčių žemėlapių kūrimo įrankį Mindomo, kūrė interaktyvius paveiksliukus ir video su Genially programa, išbandė Padlet siūlomas galimybes ir susipažino su knygų kūrimo priemone Story Jumper. Kitą mėnesį mokytojai tęs mokymų ciklą ir toliau gilins skaitmenines kompetencijas, kurias galės pritaikyti praktiškai pamokose.

 

 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Centre vyko susitikimas su socialiniais partneriais NexusTruck LT. Šio susitikimo metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su NexusTruck. Jau dabar galima džiaugtis pirmaisiais bendradarbiavimo rezultatais - Centro mechanikų profesinio mokymo dirbtuvės praturtintos įvairiomis mokymo priemonėmis, skirtomis susipažinti apie krovininių ir komercinių automobilių priežiūros ir remonto ypatumus. Socialiniai partneriai aktyviai bendradarbiauja ir prisideda prie naujos rengiamos profesinio mokymo programos, kuri bus skirta rengti krovininių ir komercinių transporto priemonių priežiūros specialistus. Dėkojame partneriams už visokeriopą pagalbą teikiant kokybišką mechanikų profesinį mokymą. Ateityje tikimės dar glaudesnio bendradarbiavimo ir ilgalaikės draugystės.

 

 

Skaityti daugiau...

Nuotolinis projekto partnerių susitikimas

Sausio 11 d. vyko nuotolinis Erasmus+ programos projekto "Smart school in restoration and construction industry" partnerių iš Latvijos, Lietuvos ir Slovakijos susitikimas, kurio metu projekto partneriai apžvelgė projekto veiklas, aptarė būsimus susitikimus ir veiklas, tarėsi dėl veiklų įgyvendinimo terminų ir diskutavo kitais aktualiais projekto įgyvendinimo klausimais. Centrą susitikime atstovavo plėtros skyriaus vedėja, projekto koordinatorė Justina Čivilytė.

 

 

 

AIDO KRIAUČIŪNO VARDO PREMIJA – GERIAUSIEMS III KURSO CENTRO MOKINIAMS

Prieš šventų Kalėdų šventę, gruodžio 21 d., šešiems Centro III kurso mokiniams buvo išdalinta jau antroji Aido Kriaučiūno vardo premija (po 80 EUR). Tai JAV gyvenančių išeivių lietuvių šeimos Gražinos ir Romualdo Kriaučiūnų įsteigta kasmetinė 500 EUR materialinė paskata VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro mokiniams, gerai besimokantiems, aktyviems, pradedantiems profesinę karjerą Panevėžio krašte.

Premijos laureatais tapo:
1) Cekanauskas Paulius (TP9 gr.) – vadovė Sigita Budrienė,
2) Klevaitė Laura (A9 gr.) – vadovė Ramunė Janulienė,
3) Kušleika Aivaras (AP91 gr.) – vadovė Sigutė Rimkuvienė,
4) Lelys Vytautas (AP91 gr.) – vadovė Sigutė Rimkuvienė,
5) Tribulaitytė Liveta (19-G gr.) – vadovė Vilma Čepinskienė,
6) Vadapolaitė Marta (K9 gr.) – vadovė Irena Rudėnienė

Dr. Romualdas Kriaučiūnas – psichologas praktikas, mokslo populiarintojas, aktyvus JAV Lietuvių bendruomenės narys, dosnus lietuvybės rėmėjas bei puoselėtojas, LR Švietimo ir mokslo ministerijos apdovanotas Mokslo premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus humanitarinių bei socialinių mokslų srityje, gimė ir iki aštuonerių metų kartu su tėvais mokytojais gyveno Panevėžio raj. Gustonių kaime. Parama-paskata mokiniams – viena iš Kriaučiūnų šeimos veiklos sričių.

Premijos koordinatorė, mokytoja Milda Švelnienė

GERUMO AKCIJAI PRAĖJUS...

Visą gruodžio mėnesį Centre (Staniūnų korpuse) vyko Gerumo akcija SALDAINIS SENELIUI. Jai pasibaigus surinkti saldumynai buvo gražiai supakuoti ir nuvežti į Gustonių socialinių paslaugų centrą. Čia 18 centro globotinių džiaugėsi dėmesiu ir dovanomis. Organizatoriai dėkoja Centro bendruomenės aktyviems nariams, kurie kasmet skiria dėmesio socialinių paslaugų centro globotiniams: E. Susnienei, V. Poželaitei, M. Petrėtienei, A. Staškūnienei, F. Žvirgždienei, G. Grigienei, A. Kazlauskienei, V. Karietienei, S. Pratkeliui, V. Kučinskienei, Justinui Palioniui (gr. SN21). Ačiū lietuvių kalbos mokytojai R. Kirsnienei už mokinių paruoštus atvirukus, grupės K201 merginoms už atvirukų užrašymą.

            Tegul to geresnio, laimingesnio, džiaugsmingesnio gyvenimo viltis išsipildo jau čia ir dabar!

                                   

baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011