ESFIVP I 2

map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius

SLEVET projektas

17 priedas. Logotipas EU veliava funded     SLEVET Logo 2

2020 m. spalio 6 d. vyko Centro koordinuojamo  Erasmus+ strateginių partnerysčių profesinio mokymo srities projekto „Students- driven leardership skills development programme in VET schools“, Nr. 2018-1-LT01-KA202-046951, nuotolinis projekto partnerių iš Jungtinės Karalystės, Bulgarijos, Latvijos, Slovėnijos ir Lietuvos susitikimas. Centro atstovai Gražina Aperavičienė, Justina Marčiulionienė, Viriginija Žvedrytė ir Justina Čivilytė kartu su partneriais aptarė su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus, tarėsi dėl nuotolinių mokymų organizavimo projekte dalyvaujantiems mokiniams, diskutavo apie iššūkius, kylančius įgyvendinant projektą. Projekto partneriai tikisi, kad nepaisant visų iššūkių, projektas bus įgyvendintas kokybiškai ir sėkmingai.

Centre lankėsi Panevėžio „Aušros“ progimnazijos 8 klasių mokiniai

Rugsėjo 30 d. Centre, Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre, lankėsi Panevėžio „Aušros“ progimnazijos 8 klasių mokiniai pagal MB Karjeros inovacijų ir perkvalifikavimo centro įgyvendinamą projektą „Jaunimo pažintinių mokomųjų renginių sektoriniuose praktinio mokymo centruose organizavimas“. Renginio metu profesijos mokytojai Lorenas Maraulis, Andrius Daškevičius, Jonas Pundzius, Celestinas Daukantas, Jonas Plentauskas ir Leonoras Baltrėnienė susipažindino mokinius su medienos apdirbimo staklininko, apdailininko, mūrininko, kompiuterinės įrangos derintojo, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko bei santechniko specialybėmis.    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mokymai "Sgraffito"

LATLIT logo LIT full RGB
Sgraffito - tai sienų ir keraminių dirbinių dekoravimo technika. Gruntuotas paviršius dengiamas keliais (dažniausiai 2–3) skirtingos spalvos tinko (keraminis dirbinys – angobo) sluoksniais. Paskui viršutinis sluoksnis dalimis nupjaunamas aštriu instrumentu. Atidengiant apatinį tinką kuriama kelių spalvų ornamentinė, kartais figūrinė kompozicija. Nuo seno sgrafito technika labiausiai kultivuota keramikoje (senovės Kinijos, graikų ir etruskų vazos). Viduramžiais sgrafitu puoštas pastatų interjeras ir eksterjeras. Sgrafitas labiausiai plėtotas 15–16 a. Italijoje, 18–19 a. paplito Vokietijoje, Čekijoje. 20 a. plačiai taikytas monumentaliojoje dekoratyvinėje dailėje.  Lietuvoje sgrafito technika dekoruota renesansinių pastatų eksterjerų (namo Aušros Vartų g. 8, Šv. Stepono bažnyčios Vilniuje). (šaltinis - Visuotinė lietuvių enciklopedija). 
Įgyvendinant  2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektą „Initiation of working environment based training in construction and restoration industry at Zemgale and Panevezys / Initiation of WEBT“ (“Mokymo darbo vietoje inicijavimas statybos ir restauravimo pramonėje Žemgalėje ir Panevėžyje”), Nr. LLI-315, šios dekoravimo technikos 2020 m. spalio 1 d. mokėsi  6 Centro profesijos mokytojai mokymuose "Sgraffito", kurie vyko Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre. Nauja patirtis, dirbant šia dekoravimo technika, nepaliko nei vieno abejingo. 
 

Sveikiname Centro mokytojus su TARPTAUTINE MOKYTOJŲ DIENA

Auksinis ruduo...Po kojomis čeža spalvingi rudeniniai lapai, aukso dulkėmis pasipuošia medžiai, o dangų graudina išskrendančių paukščių virtinės... Tokiu nuostabiu , kasmet nepakartojamu metų laikų mes sveikiname MOKYTOJUS su profesine švente.

Dėkodami mokytojams spalio 5 dieną 9 val. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro jaunimo klubas (vad. V. Kučinskienė), dailės būrelis (vad. Jurgita Steckienė), „Verslo kelio“ būrelis (vad. G. Grigienė), gitaristų būrelis (vad. Mantas Šeštokas), dainavimo studija (vad. Zita Tikuišienė) pakvietė visus Centro mokytojus šventinių pusryčių į kavinę „Rudens džiazas“. Pusryčiai kvepėjo rudens pranašais obuoliais, vasaros nostalgija kvepiančiomis uogienėmis... Linkėjimus mokytojams lydėjo gitarų skambesys ir mažos staigmenėlės, priminsiančios šią mokytojų dieną. Mokiniai kvietė mokytojus neskubėti, atsipalaiduoti ir surasti valandėlę smagiam pokalbiui prie kavos puodelio. Smagu buvo matyti laimingus ir besišypsančius mokytojus.

Dar kartą sveikindami Centro mokytojus su TARPTAUTINE MOKYTOJŲ DIENA, linkime atverti širdį saulėtekiui, kuris neša viltį – naują dieną, ir tebūna siela imli vilčiai, kuri virsta realybe tik didelio noro dėka.

 

 

 

Skaityti daugiau...

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011