Centro statybos profesinio mokymo skyriaus vedėjas Almantas Rimkus, mokytojai Sigutė Janina Rimkuvienė, Jonas Pundzius, Vilija Karietienė ir projekto darbo grupės narė Virginija Žvedrytė lapkričio 22 - 28 d. dienomis kartu su partneriais iš Latvijos ir Slovakijos dalyvavo tarptautiniuose mokymuose Žilinoje, Slovakijoje. Mokymus vedė ir savo patirtimi dalinosi lektorius iš Italijos Davide Fumi. Jų metu dalyviai mokėsi taikyti neformalius metodus ugdymo procese, savęs pažinimo, problemų sprendimo, savarankiško mokymosi ir skaitmeninių įgūdžių. Susipažino su partnerių teorinio ir praktinio mokymo dirbtuvėmis. Dalyviai vyko pagal ERASMUS+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA226) pasirengimo skaitmeniniam švietimui strateginių partnerysčių projektą Nr. 2020-1-LV01-KA226-VET-094520 „Smart school in restoration and construction industry“.

 

 

 

  22_1.jpg 22_2.jpg 33.jpg 44.jpg 55.jpg 66.jpg 77.jpg