Balandžio 30 d. penkiems Centro III kurso mokiniams buvo išdalinta pirmoji Aido Kriaučiūno vardo premija (po 100 EUR). Tai JAV gyvenančių išeivių lietuvių šeimos Gražinos ir Romualdo Kriaučiūnų įsteigta kasmetinė 500 EUR materialinė paskata VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro mokiniams, gerai besimokantiems, aktyviems, pradedantiems profesinę karjerą Panevėžio krašte.

 

 

Premijos lauretais tapo:
GYTIS BRAZDŽIŪNAS, A81 gr. mokinys (vadovė Danutė Augienė),
SKAISTĖ CIBULSKAITĖ, K82 gr. mokinė (vadovė Gita Grigienė),
ERNĖSTAS ČEPAS, 18-T (vadovė Edita Jurėnienė – Joniškėlio skyrius),
RIMVYDAS GLAZAUSKAS, AP82 gr. mokinys (vadovė Milda Petrėtienė),
EVALDAS KALANTA, AP81 gr. mokinys (vadovas Jonas Pundzius).

Dr. Romualdas Kriaučiūnas – psichologas praktikas, mokslo populiarintojas, aktyvus JAV Lietuvių Bendruomenės narys, dosnus lietuvybės rėmėjas bei puoselėtojas, LR Švietimo ir mokslo ministerijos apdovanotas Mokslo premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus humanitarinių bei socialinių mokslų srityje. Jis gimė ir iki aštuonerių metų kartu su tėvais mokytojais gyveno Panevėžio raj. Gustonių kaime. Parama kaimo mokyklų mokiniams – viena iš Kriaučiūnų šeimos veiklos sričių. Aidas Kriaučiūnas – prieš 7 metus dėl sunkios ligos šį pasaulį palikęs Romualdo ir Gražinos Kriaučiūnų sūnus. Jo garbei ir buvo įsteigta premija.

 Premijos koordinatorė, mokytoja Milda Švelnienė