ESFIVP I 2

map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius

REKOMENDUOJAMA NAUDOTI

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA
 
1. Organizuojant nuotolinį mokymą, Centras įvertina jau taikomas informacines
sistemas ir (ar) virtualias aplinkas.
2. Ugdymo programoms įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms
mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:
2.1. Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių priemonių paieška;
2.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi
medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla,
kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;
2.3 projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
2.4. Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių
pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/,
https://egzaminai.lt/610/).
3. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat
atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje
4. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu
skaitmeniniu turiniu.
5. Rekomenduojama susisiekti su kitomis Lietuvos mokyklomis ir aptarti galimybes
bendradarbiavimo pagrindu dalytis skaitmeniniu ugdymo turiniu, gerąja patirtimi. Lietuvoje yra
mokyklų, kurios jau daug metų sėkmingai mokinius moko nuotoliniu būdu. Jų sąrašą galima rasti
isvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni.
6. Siūloma kreiptis į kitas Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų institucijas pasidalinti
patirtimi ir pasirengti elementarius nuotolinio mokymosi aplinkų naudotojų vadovus, vaizdo paskaitų
kambarių naudotojų vadovus ir pan.
7. Siūloma naudotis atviraisiais ištekliais kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Khan
Academy (https://www.khanacademy.org/), „European Schoolnet“ (EUN) mokymosi ištekliais,
leidžiančiais mokykloms rasti ugdymo turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų
kt.)
8. Teikėjams rekomenduojama naudotis projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi
visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ sukurta virtualia mokymosi aplinka vpma.lt,
kurioje kiekvienas teikėjas turi savo virtualią mokymosi aplinką ir gali kelti skaitmeninį turinį.
9. Profesinio mokymo programoms įgyvendinti rekomenduojama pasinaudoti esamu
visiems teikėjams laisvai prieinamu skaitmeniniu mokymo turiniu: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centro tinklalapyje (www.kpmpc.lt) skelbiamomis profesinio mokymo(si) išteklių suvestinėmis
ir mokomosios literatūros sąrašais (2000–2018 m.), teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuviniais
(https://www.kpmpc.lt/kpmpc/mokymo-mokymosi-istekliai-2/). Interaktyvi elektroninė mokymosi
priemonė, skirta iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendriesiems gebėjimams ugdyti,
pasiekiama adresu bendriejigebejimai.lt. Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema pasiekiama adresu
www.smis.lt. Svetainėje smis.lt patalpintas skaitmeninis turinys, skirtas bendriesiems gebėjimams
ugdyti.
10. Rekomenduojama naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu
skaitmeniniu turiniu bei „Erasmus+“ programos tarptautinių projektų metu parengtomis skaitmeninėmis
11. Rekomenduojama susisiekti su kitomis regiono ar šalies profesinėmis mokyklomis
ir aptarti galimybes bendradarbiavimo pagrindu dalytis skaitmeniniu mokymo turiniu, gerąja patirtimi.
12. Siūloma naudotis atviraisiais ištekliais kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Švietimo
internetinių išteklių platforma „edX“ (https://www.edx.org/course), Atvirų švietimo išteklių biblioteka
(https://www.oercommons.org/), „Youtube“ platformoje skelbiamu ugdymo turiniu

Informuojame, kad Centre nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d. stabdomas ugdymo procesas.

Informuojame, kad Centre nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d. stabdomas ugdymo procesas.

Kitą savaitę bus patikslinta, kokių atostogų dalies (pavasario, vasaros) bus atsisakyta vėliau. Taip pat bus svarstoma dėl kitų mokymosi formų tokiu atveju, jei dviejų savaičių karantino nepakaktų. Pedagogai per mokinių atostogas dirba nuotoliniu režimu.

Vėliau bus patikslinta, įskaitų ir egzaminų laikymo data.

Prašome sekti informaciją Centro puslapyje.


 

 

 

Vizitas Šiaurės Makedonijoje

eu erasmus 24 1 Logo we are the same

2020 metais kovo 1- 4 dienomis VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro atstovai Gražina Aperavičienė, Rima Pranskūnienė ir Virginija Žvedrytė dalyvavo Erasmus+ programos tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projekto "We are the same although we learn in a different way" Nr. 2018-1-MK01-KA229- 047115_3 baigiamajame projekto mokymų renginyje Šiaurės Makedonijoje Valandovo mieste SOU „Doce Gelcev“ profesinėje mokykloje. Renginio metu dalyviai  aptarė įvykdytas projekto veiklas, kurių metu mokiniai ir mokytojai pagilino žinias apie autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymą, pasidalino projekto įgyvendinimo patirtimi ir pasiektais tikslais,  apžiūrėjo Valandovo mokyklos teorinio ir praktinio mokymo vietas.  

Skaityti daugiau...

Už aktyvumą padėkota dviejų mokyklų mokiniams

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (Panevėžio TLK) baigė suplanuotus padėkos susitikimus su aktyviausiai pernai įstaigos organizuotoje viktorinoje apie sveikatos draudimą dalyvavusiomis klasėmis. Dešimtokų klasei iš Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos ir grupei Panevėžio profesinio rengimo centro mokinių bei vyriausiems šių mokyklų mokiniams surengta pamoka apie privalomojo sveikatos draudimo (PSD), Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK) svarbą, PSD principus ir draudimo galimybes baigus mokyklą ar studijas.

 

 

 

Skaityti daugiau...

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011