map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

Aukšto lygio žinių, praktinių įgūdžių ir supratimo diegimas reikalingas geresniam užimtumui regionuose

liet lat

deploy                     

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras kartu su Ventspilio technikumu ir Regioniniu inovacijų vadybos centru 2018 m. birželio 1 d. pradėjo įgyvendinti 2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektą “Aukšto lygio žinių, praktinių įgūdžių ir supratimo diegimas reikalingas geresniam užimtumui regionuose” (angl.”Deployment of high standards of knowledge, practical skills and understanding required for better employment in the regions” (Deploy-Skills)), Nr. LLI-415.

                      Projekto tikslas - didinti įsidarbinimo galimybes ir paskatinti besimokančius įgyti įgūdžių, kurie jiems padėtų kilti karjeros laiptais, tuo pat metu suteikiant besimokančiųjų gebėjimų ir įgūdžių pripažinimą kaip įrodymą, reikalingą sėkmei darbo vietoje.

                      Projektas yra įgyvendinamas nuo 2018-06-01 iki 2020-05-31.

                      Bendras projekto biudžetas – 188266,75 eur, finansauojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. VšĮ Panevėžio profesiniui rengimo centro projekto biudžetas – 75927,00 eur.

                      Projekto metu bus siekiama padėti suaugusiems darbuotojams prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios technologijų aplinkos bei įgyti socialinius įgūdžius. Numatoma atlikti projekte dalyvaujančių mokymo įstaigų dabartinių programų, naudojamų identifikuotiems įgūdžiams tobulinti ir mokymo procesų analizę, kurie padės parengti atotrūkio analizę ir gaires profesinių programų parengimui ir atnaujinimui.

                      Projekto partneriai atnaujins 4 mokymo programas, 
remiantis tarptautiniu mastu pripažintais standartais ir naudojant geriausią pasaulio praktiką. Taip pat bus parengta programa "Darbo įgūdžiai" apimanti savireguliavimo įgūdžius, savęs vertinimą, darbą komandoje, grįžtamojo ryšio teikimą ir gavimą, asmeninius lyderystės gebėjimus, pristatymo, derybų įgūdžius, nuostatas darbo vietoje, kritinį mąstymą, sprendžiant su darbu susijusias problemas, projektų valdymo įgūdžius, gebėjimus pradėti verslą.

                      Projekto įgyvendinimo metu programos bus išbandytos, įtraukiant ne mažiau kaip 100 asmenų (60 iš Latvijos ir 40 iš Lietuvos). Įgyvendinus projektą dvi regionų mokyklos iš Latvijos ir Lietuvos (Ventspilio technikumas ir VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras) galės vykdyti aukštos kokybės mokymo programas, atitinkančias tarptautinius standartus.

3D for VET

17 priedas. Logotipas EU veliava funded     
Įgyvendinant Erasmus+ programos profesinio mokymo strateginės partnerystės projektą "Strategic partnerships for the development of 3Dcompetences" (3D for VET) Nr. 2017-1-HR01-KA202-035386, 2018 m. balandžio 23-27 d. Centre viešėjo projekto partneriai iš Kroatijos ir Lenkijos. Visą savaitę mokiniai iš Kroatijos, Lenkijos ir Lietuvos kartu mokėsi apie 3D spausdinimą - kaip teisingai parengti brėžinius, tinkančius 3D spausdinimui, mokėsi dirbti įvairiomis programomis - Blender, Sketch up, Inkscape, OpenScad, MeshMixer ir t.t. Projekto svečiai taip pat susipažino su Lietuvos istorija ir kultūra, įgyvendino įvairiais veiklas kartu. 
Dėkojame visiems Centro darbuotojams, kurie prisidėjo prie sėkmingo projekto vizito įgyvendinimo.
 
 

Tarptautinės draugiškos vaikinų ir merginų krepšinio varžybos

Centre vyko tarptautinės draugiškos vaikinų bei merginų 3x3 krepšinio varžybos, skirtos paminėti Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiams. Varžybose dalyvavo Latvijos Kuldigos technologijų ir turizmo technikumo, Panevėžio M.Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos bei Centro mokinių komandos. Visi varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti prizais ir diplomais. Dėkojame visiems dalyviams bei varžybų organizatoriams!

 

 

 

Skaityti daugiau...

Erasmus projektas

17 priedas. Logotipas EU veliava funded     

Centre pagal  kartu su partneriais įgyvendinamą Erasmus+ programos projektą "Be A Maker at School: Biotechnology and Robotics", Nr. 2017-1- ES01-KA219- 038228_3 vieši projekto partneriai iš Ispanijos, Italijos ir Olandijos. Šiandien svečiai lankėsi Centro Pilėnų korpuse, susipažino su praktinio mokymo dirbtuvėmis, dalyvavo įvairiose veiklose.

 

 

Skaityti daugiau...

Artimiausi renginiai

  Artimiausi renginiai

 
  •  2019 m. gruodžio 5 d. 13.00 val. Staniūnų korpuso sporto salėje vyks susitikimas su "Lietkabelio" krepšinio komanda.
  • 2019 m. gruodžio 10 d., 13 val. Staniūnų korpuse vyks seminaras „Autistiškų asmenų kelias į darbo rinką: iššūkiai ir galimybės“.
  • 2019 m. gruodžio 11 d. centre lankysis svečiai iš Suomijos profesinio mokymo įstaigų.
 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011