map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

ES projektai

MOKYTOJŲ VIZITAS ŠVEDIJOJE

 Mokytojų vizitas Švedijoje

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro profesijos mokytojai Arvidas Basakirskas ir Kęstutis Survila šių metų kovo 23-29 d. buvo išvykę į Švediją (Eksjo Fordonsutbildning AB, Nifsarpsskolan,  Nifsarpsvagen 4, 575 80 Eksjo), pagal Alytaus profesinio rengimo centro vykdomą Leonardo da Vinči mobilumo projektą „Edukologinių idėjų ir technologijų mainai – profesinio tobulėjimo galimybė“, projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0712. Taip pat šiame vizite dalyvavo kolegos iš Kauno mechanikos mokyklos ir Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro.

Vizito metu profesijos mokytojai Arvidas Basakirskas  ir Kęstutis Survila susipažino su Švedijos profesinio rengimo sistema, profesiniu orientavimu ir profesinio ugdymo tvarka. Vizito metu profesijos mokytojai taip pat susipažino teorinio ir praktinio mokymo baze, mokymo programų mokomąja metodine medžiaga bei stebėjo praktinius užsiėmimus profesinėse mokyklose.

 

20140324583 20140324629 20140327677 20140327698


 

 

 

 

 

 

 

VIZITAS LENKIJOJE

sss

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro profesijos mokytojas Albertas Mačiulis šių metų kovo 16-22 d. buvo išvykęs į Lenkiją (Zespol Szkol Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Gronowie Ul. Gronowo, 87-162, Lubicz), pagal Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos vykdomą Leonardo da Vinči mobilumo projektą „Mokinių praktinių įgūdžių vertinimo patirtis ES šalyse“, projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0908. Taip pat šiame vizite dalyvavo iš Alytaus ir Daugų atstovai.
Vizito metu profesijos mokytojas Albertas Mačiulis susipažino su priimančiosios organizacijos profesinio rengimo sistema, mokykloje vykdomomis automechanikų mokymo programomis bei praktinio mokymo organizavimu. Taip pat buvo lankytasi Torūnės ir Chelmžos automechanikų profesinėse mokyklose, Chelmžos psichologinės-pedagoginės pagalbos centre, Chelmžos I-ojo laipsnio muzikos mokykloje ir Chelmžos specialiojoje mokykloje.
Vizito pabaigoje dalyviams buvo įteikti sertifikatai ir Europass mobility dokumentai.

DSC00770 dsc00773 DSC00778 dsc00780


 

 

 

 

 

 

„MOKINIŲ, NEĮGIJUSIŲ PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO, PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS ES ŠALYSE”

mok

Leonardo da Vinci mobilumo projektas pagal Mokymosi visą gyvenimą programą
Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0847
„Mokinių, neįgijusių pagrindinio išsilavinimo, profesinių įgūdžių tobulinimas ES šalyse”

 

Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas
Siekiant prisidėti prie jaunimo užimtumo didinimo yra labai svarbu skatinti jaunus žmones įgyti darbo rinkai reikalingas profesijas tokias kaip staliaus, apdailininko statybininko. Medienos apdirbimo ir statybos sektoriai yra labai imlūs darbo jėgai.
Projektas yra parengtas mokiniams, kurie siekia įgyti profesiją, tačiau dėl tam tikrų priežasčių nėra įgiję pagrindinio išsilavinimo. Yra labai svarbu skatinti šiuos mokinius įgyti tinkamus darbo rinkai profesinius įgūdžius, kad ateityje galėtų įsidarbinti, nepaisant to, kad nėra įgiję pagrindinio išsilavinimo. Šio projekto tikslas yra gerinti mokinių, neįgijusių pagrindinio išsilavinimo, praktinius ir socialinius gebėjimus, siekiant užtikrinti jų sklandžią integraciją į darbo rinką.

 

Projekto rengėjas: Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras.
Projekto partneriai Lietuvoje: Ukmergės technologijos ir verslo mokykla, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla.
Projekto partneriai užsienyje: Fjölbrautaskólinn í Breiðholti – Breidholt College (Islandija), Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova (Suomija), Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola (Latvija)

 

Projekto biudžetas: 21318,00 EUR.
Projekto finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programa.
Projekto tikslas yra gerinti mokinių, neįgijusių pagrindinio išsilavinimo, praktinius ir socialinius gebėjimus, siekiant užtikrinti jų sklandžią integraciją į darbo rinką.

 

Projekto uždaviniai:
1) tobulinti jau turimus mokinių praktinius-profesinius įgūdžius bei įgyti naujų, dirbant su modernia įranga, technika bei naudojant įvairias medžiagas;
2) ugdyti kasdieninės ir profesinės užsienio kalbos žinias;
3) skatinti gebėjimą adaptuotis skirtingoje kultūrinėje, kalbinėje ir darbinėje terpėje;
4) didinti pasitikėjimą savo žiniomis, skatinti motyvaciją tobulėti ir pasitikėti savo jėgomis, ugdyti komandinio ir individualaus darbo įgūdžius.;
5) didinti mokinių integracijos į darbo rinką galimybes bei skatinti jų verslumą ir asmeninį tobulėjimą.

Įgyvendinus šį projektą bus pasiekti šie rezultatai:
1) patobulinti jau turimi mokinių praktiniai-profesiniai įgūdžiai, įgyti naujų, dirbant su modernia įranga, technika bei naudojant įvairias medžiagas;
2) pagerėjusios kasdieninės ir profesinės užsienio kalbos žinias;
3) gebėjimas adaptuotis skirtingoje kultūrinėje, kalbinėje ir darbinėje terpėje;
4) padidėjęs pasitikėjimas savo žiniomis, motyvaciją tobulėti, patobulėję komandinio ir individualaus darbo įgūdžius.;
5) didesnės integracijos į darbo rinką galimybės.

 

 

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0712

mok

Skelbiama Alytaus profesinio rengimo centro projekto "Edukologinių idėjų ir technologijų mainai - profesinio tobulėjimo galimybė" Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0712 atranka.

                    

Šiuo projektu siekiame sudaryti palankias sąlygas profesijos mokytojams patobulinti profesinius įgūdžius ir kompetencijas.

                    

  Pagrindiniai projekto tikslai:
 • sudaryti galimybes profesijos mokytojams tobulinti profesines kompetencijas, perimti geriausias ugdymo praktikas ir jas pritaikyti savo ugdymo institucijose;
 • suteikti kiekvienam profesijos mokytojui galimybę iš naujo įsivertinti savo profesinę veiklą, planuoti profesinį tobulinimąsi, kūrybiškai išbandyti naujus mokymo (si) metodus bei naują technologinę įrangą;
 • sudaryti galimybes profesijos mokytojams ugdyti asmeninę iniciatyvą, tobulinti savo kvalifikaciją besidalinant geriausios praktikos patirtimi su Lietuvos ir užsienio šalių kolegomis.
                      Įgyvendinant projekto tikslus, siekiama sukurti konkretų produktą - profesinio mokymo proceso tobulinimo programą, kurioje būtų konkretūs siūlymai įvesti naujus mokymo dalykus, aktualias temas, naujas technologijas, aptariami gamybinės praktikos organizavimo tobulinimo klausimai, siekiant maksimaliai priartinti profesinį rengimą prie darbo rinkos pokyčių, ugdant konkurencingą būsimą darbuotoją.

                     

 Projekto metu numatyta VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro 1 savaitės trukmės:
 • 1 automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko profesijos mokytojo stažuotė Prancūzijoje;
 • 2 technikos priežiūros darbuotojo profesijos mokytojų stažuotė Švedijoje;
 • 1 automobilių mechaniko profesijos mokytojo stažuotė Švedijoje
 • 1 automobilių elektromechaniko profesijos mokytojo stažuotė Švedijoje;
 • 4 kirpėjo profesijos mokytojų stažuotė Tenerifėje;
 • 2 aplinkotvarkos darbuotojo profesijos mokytojų stažuotė.
REIKALAVIMAI PROJEKTO DALYVIAMS:
 • motyvacija dalyvauti projekto veiklose;
 • aktyvus dalyvavimas metodinės grupės veikloje;
 • anglų kalbos (vykstantiems į Prancūziją - prancūzų kalbos) žinios.
PROJEKTO DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI:
 • Po stažuotės parengti savo atstovaujamos profesijos mokymo proceso tobulinimo programą su konkrečiais pasiūlymais ir patalpinti ją mokyklos svetainėje;
 • Dalyvauti baigiamojoje projekto konferencijoje.

PRELIMINARIOS VIZITŲ DATOS: 2014 m. kovo-gegužės mėnesį
ATRANKA:
Projekto dalyviai atrankos komisijai iki 2014-01-24 pateikia:
 • prašymą;
 • Europass CV;
 • Motyvacinį laišką;
 • dokumentus, pagrindžiančius dalyvavimą metodinės grupės veikloje.

 


„MOKINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ VERTINIMO PATIRTIS ES ŠALYSE“

sss

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla pasirašė Dotacijos sutartį su Švietimo mainų paramos fondu dėl  Leonardo da Vinci projekto „Mokinių praktinių įgūdžių vertinimo patirtis ES šalyse“, projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0908
Partneriai Lietuvoje: Alytaus profesinio rengimo centras, Panevėžio profesinio rengimo centras, Daugų technologijos ir verslo mokykla
Projekto tikslinė grupė – profesijos mokytojai .
Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų vertinimą, nes kokybiškai organizuotas praktinių įgūdžių vertinimas yra sėkmingo įsidarbinimo prielaida.
Projekto dalyvių poreikiai:
 • tobulinti profesines žinias ir įgūdžius;
 • gerinti praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų vertinimo įgūdžius;
 • efektyvinti bendravimą su socialiniais partneriais, kad būtų įvertintas kuo platesnis mokinio įgytų  kompetencijų spektras.
Projekto vykdymo metu dalyviai susipažins su priimančių šalių profesinio rengimo sistemomis, mokyklose vykdomomis  automechanikų mokymo programomis, praktinio mokymo organizavimu, perims gerąją patirtį, kaip mokyklos turi bendradarbiauti su socialiniais partneriais, kad būtų įvertintas kuo platesnis mokinio įgytų  kompetencijų spektras, užmegs naudingus partnerystės ryšius su aplankytomis profesinio mokymo institucijomis, numatant tolimesnio bendradarbiavimo galimybes, plėtos tarptautinį bendradarbiavimą.
Įgyvendinus projektą, pasinaudojus  projekto vykdymo metu sukaupta užsienio šalių gerąja patirtimi, bus pakoreguotos automechanikų praktinio mokymo programos, parengtas mokykloje ir įmonėje praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų įvertinimo aplankas. Parengtą aplanką mokyklos galės naudoti  siekdamos tobulinti praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų vertinimą, priartinant jį prie Europinio lygmens. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, perimant ES šalių patirtį, užtikrinant nuolatinį praktinio mokymo kokybės gerinimą.

Profesijos mokytojai, norintys dalyvauti atrankoje turi atitikti šiuos kriterijus:
 • PROFESINĖ PATIRTIS (KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA, DARBO STAŽAS);
 • MOTYVACIJA DALYVAUTI PROJEKTE (KANDIDATAI PRISTATYS SAVO MOTIVACIJĄ POKALBIO METU);
 • INDĖLIS Į PROFESINIO MOKYMO PROCESĄ (DALYVAVIMAS PROGRAMŲ, METODINĖS MEDŽIAGOS RENGIME, PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS);
 • UŽSIENIO KALBOS ŽINIOS (TRUMPAS SAVĘS PRISTATYMAS ANGLŲ KALBA)
 • INICIATYVUMAS, KOMUNIKABILUMAS, GEBĖJIMAS SIEKTI UŽSIBRĖŽTŲ TIKSLŲ
 • VYKDANT ATRANKĄ BUS ATSIŽVELGTA Į METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKŲ REKOMENDACIJAS.
Atranka vyks 2014 m. sausio 27 d., 1000val., plėtros skyriuje, Staniūnų korpuse.

Projekto rezultatai:
1. Remiantis ES profesinio mokymo įstaigų patirtimi bus parengtas  mokykloje ir įmonėje praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų įvertinimo aplankas.
2. Pasinaudodami įgyta patirtimi, projekto dalyviai patobulins mokinių praktinių įgūdžių vertinimo sistemą.
3. Parengtą mokykloje ir įmonėje praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų įvertinimo aplanką galės naudoti ir kitos automechanikus ir autoelektrikus rengiančios institucijos Lietuvoje.
4. Kompetencijų įvertinimo aplankas užtikrins sėkmingesnę mokinių profesinę karjerą.

 


 

LEONARDO DA VINCI MOBILUMO PROJEKTAS PAGAL MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMĄ

mokvisagyvpro 

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0772
„Kirpimo ir makiažo ypatumai Šiaurės ir Pietų Europoje”
Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas
 

Grožio paslaugos yra labai aktualios šiuolaikiniam žmogui. Šiuo metu Europoje yra per 350 milijonų potencialių grožio paslaugų vartotojų. Asmenims, įgijusiems kirpėjo ar kosmetiko profesinę kvalifikaciją, yra pakankamai nesunku pradėti savo verslą, turint tinkamus profesinius įgūdžius. Siekiant kokybiško profesinio mokymo grožio paslaugų srityje buvo parengtas projektas "Kirpimo ir makiažo ypatumai Šiaurės ir Pietų Europoje".

Projekto rengėjas: Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras.
Projekto partneriai Lietuvoje: Alytaus profesinio rengimo centras, Klaipėdos paslaugų verslo mokykla, Šiaulių profesinio rengimo centras, Tauragės profesinio rengimo centras, Viešoji įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinis rengimo centras, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesino rengimo centras.
Projekto biudžetas: 16002 EUR.
Projekto finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programa.
Pagrindinis projekto tikslas yra: gerinti profesinio mokymo kokybę, gilinant kirpėjų ir kosmetikų profesinio mokymo specialistų žinias kirpimo ir makiažo srityse, atsižvelgiant į Šiaurės ir Pietų Europos ypatumus.

 

Projekto uždaviniai:
1) Susipažinti su kirpimo ir makiažo ypatumais skirtingose geografiniu, kultūriniu ir religiniu požiūriu Europos šalyse - Suomijoje ir Turkijoje.
2) Patobulinti kirpėjų ir kosmetikų mokymo programų modulius, pritaikant juos prie greitai kintančios ir tampančios globalia darbo rinkos.
3) Užmegzti profesinius ryšius su priimančiųjų organizacijų kirpėjų ir kosmetikų profesinio mokymo specialistais, pasidalinti patirtimi, o ateityje inicijuoti bendrus tarptautinius projektus.
4) Atnaujinti profesines užsienio kalbos žinias.

 

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
1) Patobulintos turimos profesinės kompetencijos ir įgytos naujos.
2) Atnaujintos ir pagilintos profesinės užsienio kalbos žinios ir bendravimo įgūdžiai.
3) Parengta patirties pasidalijimo medžiaga, kuri pristatyta organizacijų bendruomenėms.
4) Identifikuoti kirpėjų ir kosmetikų mokymo programų tobulintini aspektai, pateiktos rekomendacijos metodinėms komisijoms tvirtinti.
5) Parengti projekto rezultatų pristatymai siunčiančiųjų organizacijų bendruomenėms (profesijos mokytojams, metodinei komisijai, mokiniams), socialiniams partneriams.

 

 

PROFESINIO ORIENTAVIMO PROJEKTAS Nr. EG-2013-054 „NAUJAS ŽVILGSNIS Į ŽEMĖS ŪKĮ”

europassmokeurovsi

Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

 

Projekto tikslas - padėti jaunimui integruotis į darbo rinką pateikiant žemės ūkį kaip perspektyvų verslą bei pristatant Panevėžio rajono ūkininkus kaip potencialius darbdavius ir pakeisti stereotipinį požiūrį į žemės ūkį.

Projekto vykdytojas – Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras.Žemės ūkio profesijos mokinių tarpe nėra populiarios, todėl šiuo projektu norime supažindinti mokinius su Panevėžio rajono stambiausiais ir perspektyviausiais ūkininkais, ūkiais, žemės ūkio bendrovėmis ir pan. Parodyti mokiniams, kad Lietuvos žemės ūkiai neatsilieka nuo Europos Sąjungos žemės ūkių ir yra modernūs bei šiuolaikiški. Atsižvelgiant į tai, kad Panevėžio regionas garsėja derlingomis žemėmis ir remiantis Panevėžio regiono strateginiu planu iki 2020 m., kuriame Panevėžio regionas siekia tapti kuriančiu žiniomis pagrįstą konkurencingą ir dinamiškai besivystančią ekonomiką bei modernų žemės ūkį, yra aktualu jaunus žmones skatinti įsidarbinti žemės ūkio srityje. Šis projektas taip pat prisidės prie šio tikslo įgyvendinimo.

Projektas skatins profesinio mokymo įstaigos glaudesnį bendradarbiavimą su žemės ūkio verslo atstovais. Tai ateityje įgalins žemės ūkio verslo atstovus kviesti mokymo įstaigos mokinius ilgalaikei praktikai, o vėliau ir įsidarbinimui. Yra labai svarbu supažindinti mokinius su potencialiais darbdaviais ir įrodyti, kad žemės ūkyje naudojama įranga ir įrengimai yra modernūs, naudojamos inovatyvios technologijos ir žemės ūkis nėra toks koks buvo praeityje.

Projekto veiklos skatins partnerystę tarp mokymo institucijos ir žemės ūkio verslais užsiimančių ūkių ir bendrovių. Žemės ūkio bendrovės ir ūkiai prie projekto prisidės tuo, kad suteiks galimybę mokiniams susipažinti su savo verslu iš arčiau, papasakos ir supažindins mokinius su žemės ūkio verslo ypatumais, naudojama modernia įranga, inovatyviomis technologijomis. Tikimasi, kad ateityje mokiniai norės atlikti praktiką aplankytuose ūkiuose ir bendrovėse, o ūkininkai bus suinteresuoti juos priimti.

Projekte yra numatytos ir profesinio veiklinimo iniciatyvos - tai yra pažintiniai vizitai Panevėžio regiono įvairaus pobūdžio (sodininkystė, bulvininkystė, javų auginimas, mėsos auginimas ir perdirbimas, ekologinis ūkininkavimas, triušių auginimas ir t.t.) žemės ūkio veiklas vykdančiose bendrovėse ir ūkiuose.

Projekto metu bus sukurtas informacinis klipas, kuris bus filmuojamas lankantis ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse. Projekto metu sukurtas stendas su nuotraukomis bus eksponuojamas VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro patalpose.

Tikėtini projekto rezultatai:

1. Sukurtas informacinis klipas, pristatantis žemės ūkį kaip perspetyvų verslą;
2. Sukurtas informacinis stendas su nuotraukomis apie aplankytus ūkius;
3. Organizuoti 4 pažintiniai vizitai ūkiuose (aplanktyta ne mažiau kaip 10 ūkių ir bendrovių);
4. Tolesnis bendradarbiavimas su ūkininkais (pasirašytos bendradarbiavimo sutartys)
5. Padidėjusi mokinių motyvacija įsidarbinti žemės ūkio srities bendrovėse ir ūkiuose.
6. Pasikeitęs mokinių požiūris į žemės ūkio veiklas.
7. Galimybių atlikti praktiką ūkiuose padidėjimas.
8. Projekto dalyviai dalinsis įspūdžiais su draugais ir prisidės prie jų požiūrio į žemės ūkį keitimo.


Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0751

Leonardo da Vinči projektas „ES šalių patirtis gerinant praktinio mokymo kokybę“
Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0751

Projekto rengėjas – Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.
Projekto tikslinė grupė – profesijos mokytojai ir verslo įmonės atstovai.

Projekto vykdymo metu dalyviai susipažins su užsienio šalių profesinio rengimo sistemomis, mokyklose vykdomomis  automechanikų mokymo programomis, praktinio mokymo organizavimu, mokymo bazėmis, mokymo procese įdiegta profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistema ir jos poveikiu praktinio mokymo kokybei,  perims gerąją patirtį, kaip mokyklos bendradarbiavimas su socialiniais partneriais prisideda prie inovacijų diegimo praktinio mokymo turinyje ir kokybėje, užmegs naudingus partnerystės ryšius su aplankytomis profesinio mokymo institucijomis, numatant tolimesnio bendradarbiavimo galimybes, plėtos  tarptautinį bendradarbiavimą.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, perimant ES šalių patirtį, užtikrinant nuolatinį praktinio mokymo kokybės gerinimą.

Projekto dalyviai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:

-profesinė patirtis (kvalifikacinė kategorija, darbo stažas);
-motyvacija dalyvauti projekte (kandidatai pristatys savo motivaciją pokalbio metu);
-indėlis į profesinio mokymo procesą (dalyvavimas programų, metodinės medžiagos rengime, profesinio meistriškumo konkursų organizavimas);
-užsienio kalbos žinios (trupas savęs pristatymas anglų kalba);
-iniciatyvumas, komunikabilumas, gebėjimas siekti tikslų;
-aktyvus dalyvavimas vykdant įmonės ir mokyklos bendradarbiavimą (taikoma tik UAB „Rimtoma‘);

Vykdant atranką bus atsižvelgta į metodinių grupių pirmininkų rekomendacijas:

Projekto rezultatai

1.    Remiantis ES šalių patirtimi, bus parengtos metodinės rekomendacijos, nurodančios kokie veiksniai labiausiai įtakoja praktinio mokymo kokybę bei pasiūlymai kokybės gerinimui;
2.    Panaudojant įgytą patirtį, projekto dalyviai patobulins automechanikų praktinio mokymo programas.

 


NR. LLP-LDV-IVT-2012-LT-0669

  imagespanprc
LEONARDO DA VINCI MOBILUMO PROJEKTAS NR. LLP-LDV-IVT-2012-LT-0669 " MOKINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ ĮTVIRTINIMAS PER ĮGYJAMĄ PATIRTĮ UŽSIENIO PROFESINIO MOKYMO ARBA GAMYBINĖJE INFRASTRUKTŪROJE "

 

Leonardo da Vinči paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto vykdytojas - VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras
Projekto partneriai - Mažeikių politechnikos mokykla, Panevėžio profesinio rengimo centras.
Įgyvendinimo laikotarpis - 2012 m. 09 mėn.- 2013 m. 08 mėn.
Projekto tikslas- Įtvirtinti Telšių, Mažeikių ir Panevėžio mokinių įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas, sudarant sąlygas atlikti gamybinę praktiką užsienio infrastruktūroje.

Projekto rezultatai:
1. Mokiniai parengiamojo etapo metu išnagrinės savo įstaigos veiklą, susijusią su profesiniu mokymu ir pristatys partnerių mokymo intitucijų atstovams užsienyje. Tai tarptautiniu lygiu pristatys užsienyje profesinį Lietuvos mokymą, jo šiandieninę situaciją.
2. Vizitų dalyviai parengs pristatymus apie ES priimančias profesinio mokymo įstaigas tema „Automobilių remonto srities/maisto pramonės sektoriaus įranga ir darbo metodai ES šalyse“.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 


KOUČINGO ĮGŪDŽIAI KALINIŲ PROFESINIO RENGIMO SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOMS IR DARBO EFEKTYVUMUI DIDINTI

LLP LT

KOUČINGO ĮGŪDŽIAI KALINIŲ PROFESINIO RENGIMO SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOMS IR DARBO EFEKTYVUMUI DIDINTI

Poreikis. Kalinių profesinis rengimas pasižymi specifine aplinka, kurioje specialistų psichologinė ir emocinė darbo gerovė, gebėjimas kompetentingai ir efektyviai teikti paslaugas, pažangių pedagogikos metodų bei patrauklių mokymo disciplinų valdymas, taip pat užsienio kalbų žinojimas ir kiti bendrieji įgūdžiai tiesiogiai susiję su sistemos veiksmingumu.

Projekto tikslas – kalinių profesinio rengimo specialistams suteikti universalių koučingo įgūdžių, kurie padidintų specialistų kompetencijas ir darbo rezultatyvumą bei kompleksiškai tenkintų jų poreikius, taip pat prisidėtų prie kokybiškai naujos kalinių profesinio rengimo sistemos formavimo. Taip pat siekiama plėsti organizacijų tarpinstitucinius ryšius, užtikrinti jų įvairovę bei sudaryti sąlygas pasinaudoti gerąja tarptautine patirtimi įgyvendinant šiuolaikiškus mokymo mechanizmus.

Rezultatai: Kvalifikacijos tobulinimas įgalins kalinių profesinio rengimo specialistus teikti aukštos kokybės mokymo paslaugas, kas sąlygos gilesnį žinių įsisavinimo ir platesnį jų panaudojimo praktikoje lygį. Koučingo įgūdžių taikymas stiprins specialistų profesinį pasitenkinimą, pasitikėjimą savimi bei iniciatyvumą. Padidėjęs mokymo proceso patrauklumas skatins kalinių susidomėjimą, motyvaciją, pozityvumą, tuo pačiu palengvins profesinio rengimo specialistų darbą ir leis pasiekti mokymo veiksmingumo, keičiant destruktyvų kalinių mąstymą į konstruktyvų veikimą. Projekto dalyviai taip pat ugdys bendrąsias kompetencijas: įgys anglų kalbos ir IKT įgūdžių, vystys darbo komandoje, kūrybiškumo, saviraiškos ir pažinimo gebėjimus. Organizacijoms tenkantys išliekamąją vertę turintys projekto rezultatai viešai prieinami ir naudojami pagal poreikius. 

Projekto dalyviai yra profesinio rengimo specialistai, teikiantys paslaugas Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje. Centre atranka vyks 2012 m. lapkričio 20 d. 11.00 valandą, 8 klasėje. Laukiame aktyvių kandidatų, norinčių dalyvauti projekte.

Mobilumo vizitas į Jungtinę Karalystę 2013 m. vasario 17-23 d.
Dalyviai prieš vizitą atliks anglų kalbos pasirengimą ir susipažins su kvalifikacijos kėlimo kursu.

Projekto koordinatorius – Tarptautinės šeimos asociacija. Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai ir yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 


NR. LLP-LDV-VETPRO-2011-LT-0606

    LLP LTPROFasociacija
PROJEKTAS
„KOKYBĖS VADYBA EUROPOS SĄJUNGOS
PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE “,
SUTARTIES NR. LLP-LDV-VETPRO-2011-LT-0606,Projekto koordinatorius – Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija

Projekto partneriai užsienyje:
Wisamar Educational Institute (Vokietija)
North Glasgow College (Škotija)
MS-Three Services Limited (Malta)

Projekto tikslas:
Kelti Lietuvos profesinio mokymo įstaigų vadovų kvalifikaciją, tobulinti vadovaujančio personalo vadybines kompetencijas kuriant ir diegiant vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmus ir kokybės valdymo sistemas Lietuvos profesinio mokymo įstaigose.

Projekto dalyviai:
24 vadovai iš profesinio mokymo įstaigų, priklausančių Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijai.

VIZITAS VOKIETIJOJE
Vizito Vokietijoje (Wisamar Educational Institute) metu projekto dalyviai susipažino  su dualine profesinio rengimo sistema,  domėjosi kokybės vadybos sistemomis Leipcigo profesinio mokymo įstaigose, TUV SUD, GTB, darbdavių asociacijoje AZWV, mokyklų kokybės užtikrinimo ir mokytojų kvalifikacijos kėlimo institute LISA, Leipcigo prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Dalyvavo ekskursijoje po Leipcigą.

VIZITAS MALTOJE
Vizito Maltoje (MS-Three Services Limited)   metu vyko susipažinimas su Maltos profesinio rengimo sistema, vidinės kokybės užtikrinimo  sistema Maltos profesinio rengimo centre MCAST, skirtinguose centro skyriuose (fakultetuose) ir Maltos turizmo institute, paskaitos apie kokybės vadybą, kūrybišką mąstymą, susitikimai su mokyklų vadovais, mokytojais, susipažinimas su kokybės užtikrinimo dokumentais, klausimynais.

VIZITAS ŠKOTIJOJE
Vizito Škotijoje (North Glasgow College) metu jo dalyviai susipažino su profesinio rengimo ir vidinės kokybės užtikrinimo sistema Škotijoje, North Glasgow koledže, įvairiuose jo skyriuose (fakultetuose) ir Clydebank koledže, dalyvavo paskaitose apie mokyklos veiklos vertinimą (įsivertinimą, apklausas, vidaus auditą), diskusijose su koledžų vadovais, skyrių vedėjais ir kt. personalu apie vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmus.

Projekto rezultatai:
*  Parengta aplankytose šalyse taikomų vidinių kokybės užtikrinimo mechanizmų palyginamoji analizė ir rekomendacijos Lietuvos institucijoms;
*  Parengti pranešimai apie vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmų ir kokybės valdymo sistemų kūrimą, diegimą ir veikimą Vokietijos, Škotijos ir Maltos profesinio mokymo įstaigose;
*  Vokiečių, škotų ir maltiečių kolegų geroji patirtis panaudota diegiant vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmus ir kokybės valdymo sistemas Lietuvos profesinio mokymo įstaigose.

 Išsamiau: Projekto pristatymas mokykloms


 

Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0788

KIRPĖJO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS
 Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0788Projekto tikslai: Tobulinti mokinių profesinius įgūdžius, susipažįstant ir praktiškai taikant naujausias kirpimo ir plaukų modeliavimo tendencijas, išbandant inovatyvias kirpimo technologijas, įgyjant naujų kompetencijų ir žinių dirbti komandoje su įvairių grožio paslaugų sričių specialistais - kadangi kirpimo paslaugų asmenims industrija sparčiai kinta dėl nuolat atsinaujinančių ir naujai atsirandančių technologijų, produktų ir priemonių, o profesinio mokymo įstaigos ne visuomet yra pajėgios mokiniams pasiūlyti pačias naujausias tendencijas ir technologijas atitinkančią praktinę / mokomąją medžiagą, naujausia profesinė informacija užsienio įmonėje bei stažuotės metu tobulinami praktiniai gebėjimai yra labai svarbūs, ugdant šiuolaikinius standartus ir reikalavimus paslaugoms atitinkančius specialistus.

- Tobulinti tarpasmeninio bendradarbiavimo kompetencijas, ugdant gebėjimus darbui tarpkultūrinėje aplinkoje ir teikiant aukščiausios kokybės klientų aptarnavimo paslaugas – svarbu, kad mokiniai - būsimieji kirpėjai – turėtų galimybę mokytis iš kvalifikuotų savo srities profesionalų, galinčių ne tik papasakoti apie naujausias tendencijas, bet ir perteikti bendravimo su klientais subtilybes, sėkmingo kontakto užmezgimą ir pokalbio palaikymą; bendrakultūrinių kompetencijų ugdymas tarptautinėje aplinkoje prisidės prie mokinių pasaulėžiūros plėtros, padės išvengti kultūrinių nesusipratimų.

- Gerinti bendrosios ir profesinės užsienio kalbos kompetencijas - kalbinių kompetencijų ugdymas prisideda prie visapusiško asmenybės tobulėjimo, nes praplečia akiratį, padeda suvokti, suprasti ir komunikuoti.

Koordinatorius: Šiaulių profesinio rengimo centras

Partneriai:
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras
VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla
Almond Vocational Link (Anglija)
Career Training Internships (Airija)

Biudžetas: 38.719 EUR
Finansavimo šaltiniai: Leonardo da Vinci programa – 38.719 EUR

Projekto dalyviai – kirpėjo specialybės mokiniai - įgytą patirtį pristatys savo mokymo įstaigose, dalinsis įgyta patirtimi su bendramoksliais, dalyvaus baigiamojoje projekto konferencijoje.
Patobulinti kirpėjo specialybės mokinių praktiniai gebėjimai ir bendrakultūrinės kompetencijos prisidės prie sėkmingo tolimesnio mokymosi, sudarys prielaidas lengvesniam mokinių įsidarbinimui Lietuvos arba užsienio darbo rinkose, suteiks mokiniams naujų kūrybinių įspūdžių ir prisidės prie pasaulėžiūros plėtros.  
Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0779

 
GROŽIO PASLAUGŲ TEIKIMO TENDENCIJOS IR PATIRTIS EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE
 Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0779


Projekto tikslai: - Tobulinti turimus profesinius įgūdžius, mokantis naujausių kirpimo technologijų, įgyjant naujų kompetencijų ir žinių - kadangi kirpimo paslaugų asmenims industrija sparčiai kinta dėl nuolat atsinaujinančių ir naujai atsirandančių technologijų, produktų ir priemonių, tad nuolatinis mokymasis ir naujausia profesinė informacija bei nuolat atnaujinami praktiniai gebėjimai yra būtini siekiant neatsilikti nuo šiuolaikinių standartų ir reikalavimų  paslaugoms. Svarbu, kad kirpėjų profesionalų sprendimai būtų priimami intuityviai, su menišku polėkiu. Šitam tikslui pasiekti kiekvienas būsimas kirpėjas (mokinys) turi būti ugdomas savo srities profesionalų; tik tuomet būsimieji kirpėjai gali pilnai asimiliuoti informaciją ir gebėti ją pritaikyti atitinkamose situacijose. Todėl praktinis profesijos mokytojų turimų profesinių žinių gilinimas, o taip pat kompetencijų ir įgūdžių atnaujinimas yra vienas iš svarbesnių aspektų siekiant užtikrinti nepriekaištingą būsimo kirpėjo parengimą.
- Tobulinti tarpasmeninio bendradarbiavimo kompetencijas, ugdant gebėjimus darbui tarpkultūrinėje aplinkoje ir teikiant aukščiausios kokybės klientų aptarnavimo paslaugas - žinias mokiniams - būsimiems kirpėjams - turi perteikti kvalifikuoti savo srities profesionalai, galintys ne tik papasakoti apie naujausias tendencijas, bet ir perteikti psichologines bendravimo su įvairiais klientais subtilybes, sėkmingo tarpasmeninio kontakto užmezgimą; labai svarbu, kad būsimuosius kirpėjus mokantys asmenys turėtų realią galimybę tobulinti savo įgūdžius, atnaujintų savo žinias, įgytų naujų svarbių kompetencijų tarpkultūrinėje aplinkoje, kadangi tuomet jie gebės parengti profesionalius, savo įgūdžiais užtikrintus kirpimo srities žinovus.
- Gerinti bendrosios ir profesinės užsienio kalbos kompetencijas - kalbinių kompetencijų ugdymas prisideda prie visapusiško asmenybės tobulėjimo, nes praplečia akiratį, padeda bendrauti.

Koordinatorius: Šiaulių profesinio rengimo centras
 
Partneriai:
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras
VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla
UAB „Mini SPA Vanilė“
Sistema Turismo (Italija)
Almond Vocational Link (Anglija)
Career Training Internships (Airija)

Biudžetas: 23.640 EUR
Finansavimo šaltiniai: Leonardo da Vinci programa – 23.640 EUR

Projektas padės asmenims, tiesiogiai dirbantiems su kirpėjo specialybės mokiniais, tobulinti profesines kompetencijas, tarpasmeninio bendravimo tarpkultūrinėje aplinkoje gebėjimus, prisidės prie pasaulėžiūros plėtros, suteiks naujų idėjų ir motyvacijos. Projektas taip pat skatins ryšį tarp profesinio mokymo ir verslo, o tai padės kuo geriau parengti specialistus, atitinkančius šiuolaikinės darbo rinkos poreikius. Patobulinta profesijos mokytojų ir verslo įmonės darbuotojų kvalifikacija prisidės prie kokybiškesnio profesinio mokymo paslaugų teikimo ir išplės grožio paslaugų pasiūlą.

 

Nr. 97 LLP-LdV-IVT-2012-LT-0697

Projekto rengėjas: Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Projekto partneriai Lietuvoje: Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
,Tauragės profesinio rengimo centras, Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla.
Projekto dalyviai: Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro ,Tauragės profesinio rengimo centro, Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos higieninės kosmetikos kosmetiko programos mokiniai.

Pagrindinis projekto tikslas: Išmokti atlikti ilgalaikio makiažo technikas ir technologijas.

Laukiami projekto rezultatai: Mokiniai turės galimybę susipažinti su naujausiomis ilgalaikio makiažo technologijomis. gebės patys atlikti ilgalaikį makiažą, išbandys ivairias ilgalaikio makiažo technikas bei technologijas.
Vizitai yra organizuojami į Bialystoka (Lenkijoje) 11.04-11.24 dienomis ir į Jelgavą (Latvijoje) 11.04-11.24 dienomis.
Finansavimo šaltiniai: Leonardo da Vinci programa

 

 

NR. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-008

 
PROJEKTAS „PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS GERINIMAS PANEVĖŽIO REGIONO PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE“
NR. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-008

Šiandien inovatyvių technologijų plėtra ir augantys darbdavių reikalavimai verčia nuolatos tobulinti mokymo procesą. Regiono profesinio mokymo įstaigos siekia vidinės kokybės, įgyvendindamos atskirus kokybės sistemos elementus, tačiau pastarieji nėra vieningi ir nėra kokybės užtikrinimo sistemos. Žmogiškųjų išteklių bei lėšų trūkumas neleidžia profesinio mokymo įstaigose sistemingai gerinti vidinės veiklos kokybės, todėl tampa svarbu plėtoti vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmus. Panevėžio regione nėra mokymo įstaigos, įdiegusios vidinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus, todėl aštuonios profesinio mokymo įstaigos nusprendė parengti vidinės kokybės vadovus. Projekto tikslas- gerinti profesinio mokymo kokybę.
Panevėžio regiono aštuonios profesinio mokymo įstaigos ( Panevėžio profesinio rengimo centras, Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla) nusprendė parengti projektą, kuris sudarys prielaidas padidinti Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigų veiklos efektyvumą ir pagerinti profesinio mokymo įstaigų mikroklimatą.
Projekte numatytos veiklos suteiks galimybę atlikti mokymo įstaigų veiklos kokybės analizę, nustatyti būdingus gerosios praktikos elementus, veiklos principus, susisteminti rezultatai į universalių kriterijų bei rodiklių sąvadą. Pastarieji leistų parengti vidinės kokybės vadovų projektus, pritaikytus kiekvienai įstaigai. Šiems vadovams įgyvendinti kiekviena profesinio mokymo įstaiga suburs projekto darbo grupę, kuri bendrų susitikimų metu gerins vidinės kokybės vadovą. Pastarieji suteiks galimybę kurti tinkamus vidinės kokybės užtikrinimo mechanizmus profesinėse mokyklose. Pagal juos bus pakoreguoti įstaigų dokumentai, veiklos principai, supažindinta įstaigų bendruomenė su įdiegta vidinės kokybės užtikrinimo sistema. Projekto pabaigoje bus atliktas profesinio mokymo įstaigų veiklos kolegų įvertinimas. Su vertinimo rezultatais bus supažindinti bendruomenės nariai, socialiniai partneriai bei suinteresuotos šalys.
Įdiegus vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemas, kiekvienoje Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigoje bus paskirtas atsakingas asmuo, kuris nuolat prižiūrės ir vertins įdiegtos sistemos veikimą, reguliariai informuos profesinio mokymo įstaigos vadovybę apie neatitikimus bei siūlys iškilusių problemų sprendinius. Atsižvelgiant į kuruojamos srities kompleksiškumą šio asmens darbo užmokesčiui apmokėti bus naudojamas kasmetinis profesinio mokymo įstaigos biudžetas.
Kiekvienoje profesinio mokymo įstaigoje įdiegta vidinės kokybės vadybos sistema bus orientuota taip, kad pagal ją veikiant būtų siekiama nuolatinio tobulėjimo.


TRANSPORTO SEKTORIAUS PRAKTINIO MOKYMO CENTRO ĮKŪRIMAS PANEVĖŽYJE

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis bus įkurtas transporto sektorinis praktinio mokymo centras Panevėžyje.

 

Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras kartu su partneriu viešąja įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centru pradeda vykdyti projektą VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-016  „Transporto sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje“ pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra “.

Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras ir viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras turi gilias tradicijas ir patirtį rengiant transporto ir sandėliavimo sektoriaus darbuotojus. Tačiau technologinė pažanga reikalauja kvalifikuotų ir pagal šiuolaikiškas mokymo programas parengtų darbuotojų, o projekto vykdytojo ir partnerio materialinė bazė bei priemonės neatitinka šiuolaikinio technikos lygio ir kokybiško mokymo reikalavimų. Todėl, neatsilikdamos nuo rinkos realybės, ir įgyvendinę 30 mėnesių trukmės projektą Panevėžio darbo rinkos mokymo centras ir viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras įkurs transporto ir sandėliavimo sektorinį praktinio mokymo centrą, kuriame bus sudarytos sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, bei įsigys kompleksiniams vairavimo įgūdžiams įgyti reikiamas šiuolaikiškas transporto priemones, įvairius krautuvus ir traktorius. Sukūrus modernią infrastruktūrą bus siekiama, kad regiono transporto įmonių automobilių vairuotojai galėtų atitikti Europos Tarybos direktyvoje 2003/59/EB nustatytus reikalavimus vairuotojų pradinei kvalifikacijai ir periodiniam mokymui. Moderni bazė taps atitinkanti verslo įmonių reikalavimus ir lūkesčius. Mokymo centre galės vykti praktikos užsiėmimus kitų mokymo įstaigų mokiniams. Jo įkūrimas skatins dirbančiųjų skirtingose mokymo įstaigose bendradarbiavimą, patirties sklaidą, sudarys galimybes rengti darbo rinkai reikalingas mokymo programas.

Projektui įgyvendinti numatoma panaudoti  16,96 mln. litų  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Už šias lėšas numatoma rekonstruoti esamus pastatus, kuriuose bus įrengtos praktinio ir teorinio profesinio mokymo klasės, krautuvų vairuotojų praktinio mokymo laboratorija. Projekto metu bus įsigyta būtina kompiuterinė technika, profesinio mokymo įranga, baldai ir kt. priemonės. Autodrome bus įrengta krovinių pakrovimo – iškrovimo rampos, asfaltuota dinaminė zona su nuolatine slydimo trasa ir nuokalnė (įkalnė) su „U“ formos posūkiu nuokalnės pabaigoje. Šie mokymo elementai skirti automobilių valdymo įgūdžiams įgyti ar tobulinti. Vairuotojai dinaminėje zonoje galės atlikti įvairius stabdymo pratimus, esant įvairiems transporto priemonės greičiams, įvairioms kliūtims ir skirtingai kelio dangai. Nuokalnėje su „U“ formos posūkiu bus vykdomas stabdymas važiuojant nuokalne, taisyklingas posūkių su slidžia danga pravažiavimas, važiavimo pradžia įkalnėje ir pan.

 

MOKINIŲ IR VERSLO KONSULTANTŲ SUSITIKIMAS

2011m. Kovo 17 d. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre vyko pirmo kurso mokinių, verslo konsultantų ir Šiaulių banko vadovo, Panevėžio miesto tarybos nario J.Bečelio susitikimas - diskusija „Verslo finansavimo šaltiniai".
Renginys buvo organizuotas vadovaujantis projekto VP1-2.2.- ŠMM-04-V-01-001 „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: Gilesnis mokymosi diferencijavimas ir indvidualizavimas siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui" numatytomis vykdyti veiklomis. Renginį organizavo ekonomikos mokytoja G.Grigienė ir vyr. socialinė pedagogė Daiva Vareikaitė.


KOKYBIŠKAS MOKYMO PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS

KOKYBIŠKAS MOKYMO PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS, ĮDIEGIMAS IR VIDINĖS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS  

 

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras kartu su projekto partneriais: Šiaulių profesinio rengimo centru, Kėdainių profesinio rengimo centru, Kauno statybininkų rengimo centru, Tauragės profesinio rengimo centru, Vilkijos žemės ūkio mokykla, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, įgyvendino projektą „Kokybiškas mokymo programų atnaujinimas, įdiegimas ir vidinės kokybės užtikrinimas". Projekto vykdymo metu minėtų švietimo įstaigų darbuotojams suteikta galimybė kelti kvalifikaciją Švedijos OPUS PRODOX AB Geteborge ir Lenkijos Poznanės Autoelektronikos mokykloje. Dalyvavo Pedagogų profesinės raidos centro rengiamuose mokymuose. Įgiję kvalifikacinių žinių projekto dalyviai parengė automobilių mechanikų ir automobilių elektromechanikų rengimo standartus. Atnaujino ir parengė „Automobilių elektros įrengimų remontininko" (valstybinis kodas 330052514) ir „Automobilių remontininko" (valstybinis kodas 330052515) mokymo programas. Sukūrė 7 specializacijos modulius. Atnaujino šių specialybių žinių kokybės vertinimą. Pagerino „Automobilių mechanikų" ir „Automobilių elektromechanikų" specialybių pirminio ir tęstinio mokymosi kokybinius rodiklius adaptacijai darbo rinkoje. Minėtų švietimo įstaigų auditoriai paruošė vidinės kokybės įdiegimo modelio projektą. Jį recenzavo Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokykla. 

Įgyvendintas projektas leidžia visuose regionuose mokytis pagal vienodas mokymo programas, suteiktos vienodos galimybės, įgyti aukštą profesinių įgūdžių lygį. Taip pat sudaro sąlygas profesijos mokytojų kokybiškai kaita


 

Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0094/BPD-250

 „INFRASTRUKTŪROS IR BAZINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS, SIEKIANT SUDARYTI PANEVĖŽIO REGIONO GYVENTOJAMS KOKYBIŠKAS MOKYMUISI VISĄ GYVENIMĄ SĄLYGAS"

 

Šis projektas įgyvendinamas pagal Bendrojo Programavimo Dokumento (BPD) 1 prioriteto 5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti ESF remiamas priemones).

Paramos sutarties Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0094/BPD-250 

Projekto esmė:
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras yra viena didžiausių profesinių mokyklų visame Aukštaitijos regione, mokanti didžiausią moksleivių skaičių. Centre yra didelis specialybių pasirinkimas. Kaip viena iš geriausių regione, mokykla garsėja statybos, automobilių mechanikų specialistų rengime. Šios specialybės dėl turimos patirties, gilių tradicijų ir darbo rinkos poreikio mokyklai yra prioritetinės. Kaip vienas iš pagrindinių VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro tikslų - modernizuoti šių specialybių mokymo bazę tokiu lygiu, kad paruoštų specialistų kvalifikacija atitiktų Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo rinkos keliamus reikalavimus. Norint šį tikslą pasiekti, būtina: atnaujinti mokymo programas, didinti mokytojų kompetenciją, modernizuoti praktinių mokymų bazę, rekonstruoti patalpas. Tai esminiai uždaviniai, kuriuos VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras turi išspręsti artimiausiu metu. Dalis problemų su ES struktūrinių fondų pagalba, jau pradėtos spręsti, tai naujų mokymo programų kūrimas bei mokytojų kompetencijos didinimas. Šio projekto tikslas yra modernizuoti aukščiau minėtų mokymo sričių bazę.
 
Pagrindinės problemos:
1. Stalių rengimui naudojama įranga pasenusi, darbo rinkoje nebenaudojama. Ją reikia atnaujinti bei papildomai įsigyti naują įrangą, kurios mokykla dar neturi. Praktinių įgūdžių formavimas darbui su šia įranga yra numatytas naujai rengiamose mokymo programose.
2. Automobilių mechanikų ir automobilių elektrikų rengimui naudojamos patalpos yra labai blogos būklės. Patalpos nesandarios, drėgnos, labai šaltos, per stogą į pastato vidų nuolat bėga vanduo. Žiemos metu temperatūra siekia vos 10-12 laipsnių šilumos. Mokytis nėra sąlygų, gadinamas inventorius bei mokymo priemonės. Ruošiant specialistus šiuolaikinei, nuolat techniškai besikeičiančiai ir tobulėjančiai automobilių servisų, kitų įmonių techninė priežiūros, diagnostikos ir remonto įrangai, būtina turėti šiuolaikinę įrangą. Mažai susipažinę, menkai įvaldę ar net nemokantys dirbti su modernia įranga specialistai sunkiai pritampa arba visiškai netinka dabartinei darbi rinkai, todėl būtina įsigyti naują praktiniam mokymui skirtą įrangą.

Projekto tikslas - modernizuoti VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro mokymo bazę tokiu lygiu, kad jame būtų teikiamos kokybiškos mokymo paslaugos ir ruošiami specialistai, kurių kvalifikacija atitiktų Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo rinkos reikalavimus.

Projekto uždaviniai:
1. Rekonstruoti VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro automechanikų skyriaus mokomąjį korpusą ir dirbtuves, esančias Pilėnų g.35.
2. Atnaujinti automobilių mechanikų ir automobilių elektrikų praktiniam mokymui skirtą įrangą.
3. Atnaujinti ir įsigyti naują stalių praktiniam mokymui skirtą įrangą.

Bendra tinkamų finansuoti Projekto išlaidų suma - 4 558 975 Lt. Visais atvejais suteikiama Parama negali būti didesnė nei 97 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, t.y. 4 422 206 Lt, iš jų: iki 3 419 231,25 Lt iš Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo paramos (Europos sąjungos lėšos); iki 1 002 974,75 Lt iš Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos (bendrojo finansavimo lėšos). Projekto vykdytojo (VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro) įnašas ne mažiau kaip 3 proc., t.y. 136 769 Lt.


 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011