map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

Screenshot 1

Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo Strateginės partnerystės projektas
„DECO – „Key competences for career designing in cooperation with labour market“
Nr. 2014-1-LT01-KA202-000633

Projekto partnerystę sudaro 8 organizacijos iš 4 Europos Sąjungos šalių (Lietuvos, Bulgarijos, Turkijos ir Ispanijos), apimančios 2 sektorius – profesinio mokymo institucijas bei organizacijas, patyrusias karjeros planavime, bendradarbiavime su darbo rinkos atstovais.  
Projekto tikslas yra identifikuoti bendrąsias kompetencijas, kurios reikalingos profesinių
mokymo įstaigų mokiniams, lengviau integruotis į darbo rinką, bei paruošti gaires profesinių mokyklų karjeros konsultantams bendrųjų kompetencijų vystymui. 
Gairės bus rengiamos bendradarbiaujant su darbo rinkos atstovais, siekiant užtikrinti jų
atitikimą darbo rinkos poreikiams. 
Projektas yra skirtas keletui tikslinių grupių – profesinių mokyklų karjeros konsultantams,
profesijos mokytojams, vadovams, dalininkams, organizacijoms, susijusioms su profesiniu mokymu ir darbo rinkos atstovams.  
Intelektinis produktas, kuris bus sukurtas, įgyvendinant projektą – gairės, bendrųjų
kompetencijų vystymui, skirtos profesinio mokymo įstaigų karjeros koordinatoriams, bendradarbiaujant su darbo rinkos atstovais. 
 
Projekto metu vyks šios veiklos: 
  • Darbdavių apklausa, kokias bendrąsias kompetencijas profesinių mokyklų mokiniai įgyja. 
  • Geroji patirtis, mokant bendrųjų kompetencijų  profesinėse mokyklose bei apvalaus stalo diskusijos su darbo rinkos atstovais. 
  • Informacijos apibendrinimas, naudojantis duomenimis gautais darbdavių apklausos metu bei apvalaus stalo diskusijose. 
  • Gairių rengimas, bendrųjų kompetencijų vystymui, skirtų profesinio mokymo įstaigų karjeros koordinatoriams, bendradarbiaujant su darbo rinkos atstovais.
  • Gairių pritaikymas pagal nacionalinius poreikius.
  • Pritaikytų ir adaptuotų gairių pagal nacionalinius poreikius, pristatymas suinteresuotoms šalims visose projekto partnerių šalyse (Lietuvoje, Bulgarijoje ir Turkijoje).
  • Projekto susitikimai Turkijoje, Ispanijoje ir Bulgarijoje. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2014-09-01 iki 2016-08-30. 

Projekto pristatymas


 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011