Screenshot 3 

Projektas ,,NOVATORIŠKUMAS ES PLAUKŲ IR GROŽIO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
SEKTORIUJE KURIANT PALANKIAS SĄLYGAS SAVARANKIŠKAM KARJEROS PLĖTOJIMUI“
Nr. 2014-1-LT-01-KA102-000222

 

 

Tobulinti plaukų ir grožio priežiūros specialistų profesines kompetencijas ir
Projekto tikslas: atnaujinti sektoriaus mokymo programas numatant kūrybiškumo ir verslumo gebėjimų ugdymo svarbą mokinių savarankiškos karjeros plėtojimui.

 

Projektą įgyvendina
  • VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
  • VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
  • VšĮ “Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras“
  • VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras
  • VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras

   

Projekto trukmė Nuo 2014-06-01 iki 2015-05-31

 

Finansavimo
šaltinis
Erasmus+: Leonardo da Vinci KA1 programa

 

Projekto veiklos: Projekto tikslui pasiekti įgyvendintas dviejų savaičių trukmės personalo praktikos/darbo stebėjimo vizitas į Jungtinę Karalystę, Plymuto miestą,
Cornwall koledžą. 
Į vizitą vyko 6 kirpėjus rengiantys profesijos mokytojai.
Projekto įgyvendinimo metu apibendrinus įgytas patirtis parengta kirpėjo neformali mokymo programa, suorganizuota atvirų durų diena Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinėms bei baigiamasis seminaras.

 

Vizitas į Jungtinę Karalystę (nuo 2014-11-24 iki 2014-12-05):
Vizito metu dalyviai patobulino profesines technologines kompetencijas (atliko praktiką) Plymuto mieste Cornwall koledže. Atlikdami praktinių įgūdžių tobulinimą dalyviai įgijo žinių kirpėjų praktinio mokymo gerinimui. Praktinių įgūdžių tobulinimo veiklos sudarė didžiąją vizito programos dalį. Profesinių technologinių
 
kompetencijų tobulinimas apėmė tokias temas: 
1.      Naujausios kirpimo technikos, kirpimo stiliai ir plaukų šukavimo tendencijos;
2.      Naujausios tendencijos plaukų dieninio vakarinio ir proginio šukavimo srityje;
3.      Naujausių plaukų priežiūros priemonių naudojimo technikos; 4. Europoje vyraujančios plaukų dažymo technikų tendencijos.
 
Dalyvių papildoma veikla - teorinio ir praktinio mokymo pamokų (vietos
mokiniams, besimokantiems pagal kirpėjų programas) stebėjimas, siekiant išsiaiškinti esminių gebėjimų, reikalingų savarankiškam kirpėjo karjeros plėtojimui,  ugdymo metodus bei IKT panaudojimo mokymo procese galimybes. Stebėjimo veiklomis dalyviai išsiaiškino:
1.      Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo galimybes kirpėjų teorinio bei praktinio mokymo metu;
2.      Kūrybingumo gebėjimų ugdymo metodus;
3.      Mokinių verslumo gebėjimus plėtojančius metodus;
4.      Kitų kompetencijų, reikalingų savarankiškam mokinio karjeros plėtojimui, ugdymo metodus;
5.      Klientų aptarnavimo kultūros formavimo principus.

 

Atvirų durų diena (2015-04-22):
VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 2015 m. balandžio 22 d., įgyvendindamas projektą, suorganizavo atvirų durų dienos renginį, kuriame lankėsi V. Žemkalnio gimnazijos mokinės. 
 
Projekto dalyvė – vadovė Monika Mikoliūnienė pristatė projekto tikslus ir uždavinius, pasidalino vizito į Jungtinę Karalystę, Saltash koledžą, įspūdžiais, palygino svečios šalies ir Lietuvos profesinio mokymo sistemas, kūrybiškumo ir verslumo gebėjimų ugdymą. Vadovė tai pat pasidžiaugė, kad mūsų kirpėjų profesijos mokytojos ne tik patobulino kompetencijas, bet ir pasidalino gerąja patirtimi su koledžo mokytojomis. 
Renginio metu gimnazijos mokinės turėjo galimybę susipažinti su kirpėjo specialybe, naujausiomis plaukų priežiūros tendencijomis. Mokytojų vizite įgytos kompetencijos buvo pademonstruotos kartu su mokymo centro mokiniais atliekant praktines veiklas: svečiams kirpti plaukai, darytos vakarinės šukuosenos. Gimnazijos mokinės galėjo išbandyti ir save trumpam tampant kirpėjomis. Taip atvirų durų dieną svečiai įvertino mokytojų projekto metu įgytų kompetencijų efektyvumą ir sužinojo apie Mokymosi visą gyvenimą galimybes.
 
Akimirkos iš baigiamojo seminaro (2015-05-27):

Projekto informacija

Screenshot 1 Screenshot 2