mok

Projekto tikslas – tobulinti nuteistųjų profesinio mokymo srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją, siekiant didinti nuteistųjų motyvaciją nuolatiniam mokymuisi ir skatinti jų verslumą.
Projekto uždaviniai:
1. Išsiaiškinti, kokiais metodais užtikrinamas švietimo prieinamumas užsienio šalių įkalinimo įstaigose.
2. Susipažinti su mokymų pasiūlos įvairove įkalinimo įstaigose, akcentuojant bendrųjų gebėjimų ir profesinių įgūdžių ugdymo svarbą verslumui.
3. Išsiaiškinti, kokie mokymosi motyvacijos didinimo būdai taikomi dirbant su tautinėmis mažumomis ir jauno amžiaus (16-29 metų) nuteistaisiais.
4. Įgyti žinių, kaip sukurti palankią mokymosi aplinką laisvės atėmimo bausmę atliekantiems užsieniečiams.
5. Susipažinti, kaip organizuojamos ir vykdomos mokymo paslaugos trumpas bausmes atliekantiems nuteistiesiems.
6. Įvertinti užsienio šalių patirtį organizuojant ir vykdant nuteistųjų mokymą bei ieškoti galimybių šią patirtį pritaikyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje.
Tikimasi, kad projekto metu išaugusi personalo kvalifikacija leis ne tik patobulinti Panevėžio pataisos namuose vykdomo profesinio mokymo kokybę, bet ir sudarys prielaidas išplėsti nuteistiesiems siūlomų mokymų paslaugų spektrą taip, kad šios paslaugos geriausiai atitiktų kiekvieno nuteistojo individualius poreikius ir galimybes. Tokiu būdu padidės nuteistųjų motyvacija mokytis bei įgyti reikalingų profesinių žinių ir įgūdžių, padėsiančių įsilieti į darbo rinką ar sukurti verslą ir tokiu būdu sėkmingai integruotis į visuomenę, atlikus bausmę.
Projekto dalyviai:
1. Panevėžio pataisos namai (projekto koordinatorius),
2. Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras,
3. Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras,
4. Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras.
Projektui priimantieji partneriai:
1.      Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH (Vokietijoje);
2.      Penitenciarul Arad (Rumunijoje);
3.      Unione degli Assessorati alle Politiche Socio-Sanitarie del Lavoro (Italija).
 
Projekto metu bus suorganizuoti 3 darbo stebėjimo vizitai į priimančiąsias organizacijas Europos šalyse. Vizitų metu bus stebimos įkalinimo įstaigų ir kitų organizacijų (visuomeninių, verslo, savanorių ir pan.) vykdomos nuteistųjų mokymo (profesinio rengimo, įvairių įgūdžių ugdymo ir pan.) veiklos. Kiek tai įmanoma, vizito dalyviams bus sudaromos sąlygos asistuoti veiklas vykdantiems specialistams. Ypatingas dėmesys bus skiriamas veikloms, kurios organizuojamos specifinėms, labiau pažeidžiamoms nuteistųjų grupėms, t.y. tautinėms mažumoms, užsieniečiams, jauno amžiaus nuteistiesiems, moterims (stebint bus siekiama identifikuoti darbui su šiais nuteistaisiais naudojamus inovatyvius mokymo metodus, taikomas novatoriškas mokymosi motyvacijos priemones ir pan.), taip pat veikloms, kuriomis siekiama ugdyti nuteistųjų verslumą.
Į kiekvieną vizitą vyks po penkis dalyvius: po du Panevėžio pataisos namų organizacijos atstovus ir po vieną atstovą iš kitų siunčiančiųjų organizacijų. Grįžę iš vizito, dalyviai dalinsis įgyta užsienio šalyje patirtimi su kolegomis organizacijose (parengs pristatymus), tiesiogiai taikys įgytas žinias praktiniame darbe, aktyviai dalyvaus kuriant projekto kognityvinį produktą (t.y. rašytines rekomendacijas), dalyvaus baigiamajame seminare.