map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

an leonardo rgbg smpf-logo visagino 

Leonardo da Vinci  mobilumo projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0916
„INTERAKTYVIŲ METODŲ PANAUDOJIMAS MOKYME IR MOKYMESI“

 

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras yra partneris Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projekte Nr.LdV-VETPRO-2013-LT-0916 Interaktyvių metodų panaudojimas mokyme ir mokymesi“. Šiame projekte taip pat dalyvauja Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras.
Projekto metu 18 kompiuterijos srities profesijos mokytojų vyks į stažuotes Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje kur galės tobulinti savo profesines žinias ir įgūdžius interaktyvių metodų taikyme mokyme, susipažinti su Europos profesinių centrų ir mokyklų darbo metodais. Projekte numatyti tarpiniai partneriai Training Vision Ltd. (Didžioji Britanija) ir Wasemar (Vokietija), kurie atsakingi už darbinių vizitų organizavimą.
Projekto tikslas - tobulinti profesinio mokymo specialistų iš 5 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų žinias ir įgūdžius interaktyvių metodų taikyme mokyme ir mokymesi, susipažinti su Vokietijos ir Jungtinės karalystės profesinių mokymo centrų ir mokyklų darbo metodais..
Projekto trukmė – 12 mėnesių. Pradžia - 2013-07-01, pabaiga - 2014-06-30.
Planuojami projekto rezultatai:
1. 18 profesijos mokytojai susipažins su Vokietijos ir Jungtinės Karalystės interaktyvaus mokymo (si) metodų taikymo ypatumais, įgys praktinių žinių šioje srityje,
2. Susipažins su Vokietijos, Jungtinės Karalystės profesinio mokymo organizavimo ir darbo ypatumais,
3. Dalyviai įgys tarptautinių projektų tarptautinio mobilumo patirties; užmegs asmeninius kontaktus su šių šalių profesijos mokytojais, specialistais
4. Dalyviai susipažinti su Vokietijos, Jungtinės Karalystės kultūra, papročiais, tradicijomis;
5. Dalyviai patobulins savo profesines anglų kalbos žinias,
6. Dalyviai surinks fotografuotos/filmuotos medžiagos iš vizitų, susijusios su projekto tema ir tikslais,
8. Bus organizuoti teoriniai ir praktiniai įgytų žinių pristatymai, patirties pasidalinimai. Stažuotės metu įgytas kompetencijas ir žinias mokytojai naudos savo kasdieniniame darbe. Pagal poreikį bus organizuoti praktiniai užsiėmimai profesijos mokytojams, kurių metu bus praktiškai apmokyta dirbti su naujais interaktyvaus mokymo metodais.
9. Stažuotės rezultatai bus pristatyti mokyklų bendruomenei.
Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą.

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011