map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

mok

Leonardo da Vinci mobilumo projektas pagal Mokymosi visą gyvenimą programą
Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0847
„Mokinių, neįgijusių pagrindinio išsilavinimo, profesinių įgūdžių tobulinimas ES šalyse”

 

Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas
Siekiant prisidėti prie jaunimo užimtumo didinimo yra labai svarbu skatinti jaunus žmones įgyti darbo rinkai reikalingas profesijas tokias kaip staliaus, apdailininko statybininko. Medienos apdirbimo ir statybos sektoriai yra labai imlūs darbo jėgai.
Projektas yra parengtas mokiniams, kurie siekia įgyti profesiją, tačiau dėl tam tikrų priežasčių nėra įgiję pagrindinio išsilavinimo. Yra labai svarbu skatinti šiuos mokinius įgyti tinkamus darbo rinkai profesinius įgūdžius, kad ateityje galėtų įsidarbinti, nepaisant to, kad nėra įgiję pagrindinio išsilavinimo. Šio projekto tikslas yra gerinti mokinių, neįgijusių pagrindinio išsilavinimo, praktinius ir socialinius gebėjimus, siekiant užtikrinti jų sklandžią integraciją į darbo rinką.

 

Projekto rengėjas: Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras.
Projekto partneriai Lietuvoje: Ukmergės technologijos ir verslo mokykla, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla.
Projekto partneriai užsienyje: Fjölbrautaskólinn í Breiðholti – Breidholt College (Islandija), Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova (Suomija), Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola (Latvija)

 

Projekto biudžetas: 21318,00 EUR.
Projekto finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programa.
Projekto tikslas yra gerinti mokinių, neįgijusių pagrindinio išsilavinimo, praktinius ir socialinius gebėjimus, siekiant užtikrinti jų sklandžią integraciją į darbo rinką.

 

Projekto uždaviniai:
1) tobulinti jau turimus mokinių praktinius-profesinius įgūdžius bei įgyti naujų, dirbant su modernia įranga, technika bei naudojant įvairias medžiagas;
2) ugdyti kasdieninės ir profesinės užsienio kalbos žinias;
3) skatinti gebėjimą adaptuotis skirtingoje kultūrinėje, kalbinėje ir darbinėje terpėje;
4) didinti pasitikėjimą savo žiniomis, skatinti motyvaciją tobulėti ir pasitikėti savo jėgomis, ugdyti komandinio ir individualaus darbo įgūdžius.;
5) didinti mokinių integracijos į darbo rinką galimybes bei skatinti jų verslumą ir asmeninį tobulėjimą.

Įgyvendinus šį projektą bus pasiekti šie rezultatai:
1) patobulinti jau turimi mokinių praktiniai-profesiniai įgūdžiai, įgyti naujų, dirbant su modernia įranga, technika bei naudojant įvairias medžiagas;
2) pagerėjusios kasdieninės ir profesinės užsienio kalbos žinias;
3) gebėjimas adaptuotis skirtingoje kultūrinėje, kalbinėje ir darbinėje terpėje;
4) padidėjęs pasitikėjimas savo žiniomis, motyvaciją tobulėti, patobulėję komandinio ir individualaus darbo įgūdžius.;
5) didesnės integracijos į darbo rinką galimybės.

 

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011