map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

mok

Skelbiama Alytaus profesinio rengimo centro projekto "Edukologinių idėjų ir technologijų mainai - profesinio tobulėjimo galimybė" Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0712 atranka.

                    

Šiuo projektu siekiame sudaryti palankias sąlygas profesijos mokytojams patobulinti profesinius įgūdžius ir kompetencijas.

                    

  Pagrindiniai projekto tikslai:
 • sudaryti galimybes profesijos mokytojams tobulinti profesines kompetencijas, perimti geriausias ugdymo praktikas ir jas pritaikyti savo ugdymo institucijose;
 • suteikti kiekvienam profesijos mokytojui galimybę iš naujo įsivertinti savo profesinę veiklą, planuoti profesinį tobulinimąsi, kūrybiškai išbandyti naujus mokymo (si) metodus bei naują technologinę įrangą;
 • sudaryti galimybes profesijos mokytojams ugdyti asmeninę iniciatyvą, tobulinti savo kvalifikaciją besidalinant geriausios praktikos patirtimi su Lietuvos ir užsienio šalių kolegomis.
                      Įgyvendinant projekto tikslus, siekiama sukurti konkretų produktą - profesinio mokymo proceso tobulinimo programą, kurioje būtų konkretūs siūlymai įvesti naujus mokymo dalykus, aktualias temas, naujas technologijas, aptariami gamybinės praktikos organizavimo tobulinimo klausimai, siekiant maksimaliai priartinti profesinį rengimą prie darbo rinkos pokyčių, ugdant konkurencingą būsimą darbuotoją.

                     

 Projekto metu numatyta VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro 1 savaitės trukmės:
 • 1 automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko profesijos mokytojo stažuotė Prancūzijoje;
 • 2 technikos priežiūros darbuotojo profesijos mokytojų stažuotė Švedijoje;
 • 1 automobilių mechaniko profesijos mokytojo stažuotė Švedijoje
 • 1 automobilių elektromechaniko profesijos mokytojo stažuotė Švedijoje;
 • 4 kirpėjo profesijos mokytojų stažuotė Tenerifėje;
 • 2 aplinkotvarkos darbuotojo profesijos mokytojų stažuotė.
REIKALAVIMAI PROJEKTO DALYVIAMS:
 • motyvacija dalyvauti projekto veiklose;
 • aktyvus dalyvavimas metodinės grupės veikloje;
 • anglų kalbos (vykstantiems į Prancūziją - prancūzų kalbos) žinios.
PROJEKTO DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI:
 • Po stažuotės parengti savo atstovaujamos profesijos mokymo proceso tobulinimo programą su konkrečiais pasiūlymais ir patalpinti ją mokyklos svetainėje;
 • Dalyvauti baigiamojoje projekto konferencijoje.

PRELIMINARIOS VIZITŲ DATOS: 2014 m. kovo-gegužės mėnesį
ATRANKA:
Projekto dalyviai atrankos komisijai iki 2014-01-24 pateikia:
 • prašymą;
 • Europass CV;
 • Motyvacinį laišką;
 • dokumentus, pagrindžiančius dalyvavimą metodinės grupės veikloje.

 


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011