mok

LEONARDO DA VINČIO MOBILUMO PROJEKTAS
AUTOMOBILIŲ REMONTO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS ES ŠALYSE  Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0836

 

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekto koordinatorė: Kristina Saladžienė. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre koordinuoja Leonora Baltrėnienė.
Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Utenos regioninio profesinio mokymo centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras, VšĮ Kauno mechanikos mokykla.
Projekto partneriai užsienyje: Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH, Wisamar educational institute Leipzig / Vokietija,  Land und Fortswirtschaftlicher Betrieb /Austrija ir Rygos technikos kolegija/Latvija.
Projekto dalyviai: 35 automobilių remonto specialybių mokiniai iš 6 Lietuvos profesinio mokymo organizacijų -  6 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 6 VšĮ Kauno mechanikos mokyklos,  6 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro, 6 Utenos regioninio profesinio mokymo centro, 6 VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos bei 5 VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro mokiniai
Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste automobilių remonto ir techninės priežiūros srityje, siekiant geresnių  profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013  m. birželio 1d. - 2014  m. gegužės 31 d.
Projekto uždaviniai:  lavinti jau turimus automobilių remonto bei techninės priežiūros praktinius įgūdžius bei įgyti naujų, panaudojant naujausias technologijas, įrangą bei techniką; ugdyti asmeninio bei komandinio darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis; tobulinti bendrosios bei specialybės užsienio kalbos praktinius įgūdžius; ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti mobilumo patirties.

 

Į stažuotę Austrijoje 2013 m. rugsėjo 7-27  dienomis vyko: AE1 gr. mokiniai Gražvydas Skaparas ir Edgaras Šeštokas.
Į stažuotę Latvijoje 2014 m. kovo 31 – balandžio 18 dienomis vyko: A1 gr. mokiniai Martynas Podelis ir Edvinas Morkis.
Į stažuotę Vokietijoje 2014 m. balandžio 13 – gegužės 2 dienomis vyko: AE1 gr. mokinys Modestas Grigas ir A2V gr. mokinys Ignas Kolinis.  

 

Rezultatai: patobulinti projekto dalyvių profesiniai, praktiniai įgūdžiai automobilių remonto bei techninės priežiūros srityje; išugdyti asmeninio bei komandinio darbo įgūdžiai, bendravimo įgūdžiai, įgytas atsakomybės jausmas bei pasitikėjimas savo jėgomis; patobulinti bendrosios bei specialybės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; išugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai, įgyta tarptautinio mobilumo patirtis.

 

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas