17 priedas. Logotipas EU veliava funded

„STUDENT – DRIVEN LEADERSHIP SKILLS DEVELOPMENT PROGRAMME IN VET SCHOOLS“

„MOKINIŲ ĮGYVENDINAMA LYDERYSTĖS ĮGŪDŽIŲ VYSTYMO PROGRAMA PROFESINĖSE MOKYKLOSE“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. lapkričio 1 d. – 2020 m. spalio 31 d.

Projekto biudžetas: 183 079,00 eur.

Projekto koordinatorius: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras

Projekto partneriai:

National Management School (Bulgarija)

PIKC Kuldigas Tehnologiju un tūrisma tehnikums (Latvija)

National High school in Finance and Business / Natsionalna finansova - Stopanska gimnaziya (Bulgarija)

Šolski center Velenje (Slovėnija)

Bridging to the Future LTD (Jungtinė Karalystė)

Pagrindinis projekto tikslas parengti SLEVET lyderystės programą, skirtą profesinių mokymo įstaigų mokinių lyderystės ir verslumo gebėjimams, požiūrio ir mąstysenos plėtojimui.

Projekto tikslai:

   Sukurti SLEVET lyderystės metodologinį gidą, skirtą lyderystės ugdymui ir verslumo įgūdžiams gerinti bei pakeisti profesinių mokyklų mokinių požiūrį ir mąstymą.

   Sukurti ir plėtoti SLEVET metodologijos vadovą.

   Sukurti ir išbandyti SLEVET mokymo įrankį.

   Populiarinti SLEVET lyderystės programą profesijos mokytojų bendruomenėse projekto partnerių šalyse ir Europoje.

Numatomi projekto rezultatai:

    Parengtas mokymo įrankis (SLEVET metodologinis gidas).

    Apmokyta 12 mokytojų būti fasilitatoriais papomokinėse veiklose profesinėse mokyklose.

    Apmokyti 36 mokiai mentorystės ir instruktavimo „Bendraamžis bendraamžiui“ lyderystės programoje.

    80 mokinių dalyvaus „bendraamžis bendraamžiui“ lyderystės programoje.

    1 000 dalyvių informaciniuose renginiuose.

    150 dalyvių projekto sklaidos renginiuose.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.