map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

intereg

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras kartu su Regioniniu inovacijų vadybos centru ir Venspilio technikumu birželio 1 dieną pradėjo įgyvendinti 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektą „Aukšto lygio žinių, praktinių įgūdžių ir supratimo diegimas reikalingas geresniam užimtumui regionuose“ (Deploy-skills), Nr.LLI-415.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018-06-01 iki 2020-05-31.

Bendras projekto biudžetas – 188 266,75 EUR, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro projekto biudžetas – 75 927,00 eur.

Projekto tikslas:

Didinti įsidarbinimo galimybes ir skatinti besimokančius įgyti įgūdžių, kurie jiems padėtų kilti karjeros laiptais, tuo pat metu suteikiant besimokančiųjų gebėjimų ir įgūdžių pripažinimą kaip įrodymą, reikalingą sėkmei darbo vietoje.

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011