icon Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.pdf.

icon Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis.doc

icon Ugdymo karjerai programa-07-02.pdf