VŠĮ  PANEVĖVĖŽIO PROFESINIO RENGIMO CENTRO
MOKINIŲ TARYBA

Veiklos tikslas ir uždaviniai:

Mokinių tarybos tikslas – burti mokinius bendrai veiklai, skatinti tarpusavio toleranciją, organizuotumą, atstovauti mokiniams bei ginti jų interesus, bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, dalyvauti projektuose.

 1. atstovauti daugumos mokinių interesams Centre;
 2. formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
 3. sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
 4. etiškai, pagristai reikšti pageidavimus Centro direktoriui, pavaduotojams, mokytojų tarybai, Centro tarybai.
 5. teikti pasiūlymus sudarant, keičiant, papildant vidaus tvarkos taisykles mokiniams;

Mokinių tarybos funkcijos:

 1. darbą organizuoja, vadovaujantis metiniu veiklos planu, kuris mokinių tarybos balsų dauguma turi būti patvirtintas iki lapkričio 1 d.
 2. prisideda prie Centro renginių organizavimo;
 3. vykdo bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis;
 4. dalyvauja Centro prevencinėje veikloje;
 5. rengia pasiūlymus Centro administracijai;
 6. bendradarbiauja su Centro taryba;
 7. dalyvauja ir inicijuoja įvairias akcijas.


 MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M.M.

 Tikslai:
 
 1. Skatinti ir stiprinti mokinių savivaldą;
 2. Ugdyti iniciatyvumą;
 3. Dalyvauti Centro veiklos organizavime;
 4. Ugdyti tarpmokyklinio bendradarbiavimo įgūdžius.

 

Plačiau rasite čia:

Tarybos sudėtis

Mokinių tarybos planas 2020-2021

Mokinių tarybos nuostatai


 

45108077 2414257311947576 4293565474509160448 o 47219774 1319284648212852 5863970972951904256 o 48355487 2507098155996824 5645952149469790208 o 56721465 1406970276110955 121895067395817472 o