Mokytojas: A. Červonikovas

Tikslas:

1.      visapusiškai didinti ir realizuoti fizinį, dvasinį, psichologinį ir visuomeninį mokinio potencialą.

2.      Stiprinti kūno kultūros funkcijų prasmingumą ir ryšį su kitomis gyvenimo sritimis.

Būrelį lanko 12 mokinių.

Būrelio veiklos vyksta – trečiadieniais 9 - 10 pamokas. Staniūnų korpuse.