Arimas yra pagrindinis ir daugiausiai kainuojantis žemės dirbimo būdas. Todėl būrelyje plačiau išnagrinėjamos plūgų konstrukcijos. Traktoriaus ir plūgo paruošimas darbui. išmokstami įvairūs arimo elementai. Susipažįstama su tarptautinėmis arimo varžybų taisyklėmis ir arimo kokybės vertinimu. Pasiruošiama arimo varžyboms.

PROGRAMOS TIKSLAI:

  1. Susipažinti su kokybiško arimo reikalavimais
  2. Ugdyti mokinių profesinius gebėjimus

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  1. Įtvirtinti ir gilinti mokinių žinias ir gebėjimus.
  2. Išmokti pagrindinius gero arimo reikalavimus.
  3. Susipažinti su įvairiais arimo elementais.
  4. Pasiruošti arimo varžyboms.

Vyksta: Ketvirtadieniais 8, 9 pamokas. 

Vieta: Mokomasis ūkis

Mokytojas: Romualdas Kavaliūnas