Būrelis „FACEBOOK“

PROGRAMOS TIKSLAI:

  1. Ugdyti mokinių kūrybiškumą;
  2. Lavinti vaizduotę ir kruopštumą;
  3. Ugdyti atsakingą elgesį internete.

 

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  1. Mokyti būrelio narius naudotis socialiniu tinklu Facebook, komunikuoti jame.
  2. Kurti reklaminius paprastus ir animuotus pranešimus įvairiomis kompiuterinėmis priemonėmis, kurti filmukus.

 

NUMATOMI REZULTATAI:

  1. Mokiniai susipažins su FB platformos galimybėmis bei naujovėmis.
  2. Mokysis saugiai elgtis socialiniame tinkle.
  3. Mokyklos veiklos viešinimas internetinėje erdvėje;
  4. Komunikavimas su bendruomenės ir visuomenės nariais internetinėje erdvėje.

Užsiėmimai vyksta

Pirmadienis                8 pamoka           6 kab., Pilėnų korp.

Ketvirtadienis             8 pamoka           6 kab., Pilėnų korp.

 
Vadovas: D. Augienė

 

  IMG 20191024 085944 IMG 20191024 090006 IMG 20191024 090011