Būrelis: Tarptautinio bendradarbiavimo būrelis „Akiratis“

Būrelio „Akiratis“ programa nukreipta į mokinių savęs pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdant sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti problemas bei aktyviai dalyvauti visuomeniniame tarptautiniame gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas. Šis praktinis mokymo procesas formuos asmenybės globalinį mąstymą, ugdys pilietiškumą, tarptautinio mobilumo sampratą, skatins mokinius tapti kūrybingais  ir aktyviais visuomenės nariais.

 
Užsiėmimų laikas:
Pirmadieniais 7, 8 pam.
 

Pagrindinis tikslas: tenkinti mokinių savęs pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti problemas bei aktyviai dalyvauti visuomenės tarptautiniame gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas. Uždaviniai: ugdyti ir plėtoti mokinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą; ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę; lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje; plėtoti mokinių tarptautinio mobilumo sampratą; padėti spręsti mokinių užimtumo problemas.

 
Dalyvaudami būrelio veikloje, mokiniai susipažįsta su jaunimui skirtais ES projektais, galimybėmis ir pasirengimo niuansais dalyvauti juose, priimančių šalių kultūra, tarptautinio bendravimo aspektais, išsiaiškina Europass dokumento svarbą.
 

Vadovas: Leonora Baltrėnienė


 
  1 burelio nariai.JPG 2 burelio nariai.JPG 3 Su projekto 3GW dalyviais KTU.JPG 4 su projekto 3GW dalyviais KTU.jpg 5 su projekto 3Gw dalyviais KTU.jpg