ESFIVP I 2

map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius

pdfMokinių elgesio taisyklės

 

Mokslo metai Centre prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiami birželio 30 d. ( 40 mokymosi savaičių). Centras dirba 5 dienas per savaitę. Mokslo metai skirstomi į du pusmečius.

2020-2021 mokslo metais nustatomos šios pusmečių datos:

I pusmetis – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. vasario 7 d.

II pusmetis – 2021 m. vasario 8 d. – 2021 m. birželio 30 d.

Pirmamo kurso mokiniai, kurie siekia ir vidurinio išsilavinimo, bei 9-okai, 10-okai mokslo metus baigia birželio 18 d.

Antrame kurse, kuriame mokiniai laiko brandos egzaminus mokslo metus baigia gegužės 19d.     

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, įskaitos ir brandos egzaminai vykdomi pagal NEC paruoštą tvarkaraštį.

     Baigiamųjų grupių mokiniai atlieka praktikas realioje darbo vietoje
-          nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. iki 2020 spalio 7 d. – K9T gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykta spalio 12 d.)
-          nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. iki spalio 28 d. – KS9T gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo lapkričio 3 d.)
-          nuo spalio 5 d. iki lapkričio 4 d. – M9T gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta lapkričio 9 d.)
-          nuo spalio 26 d. iki gruodžio 2 d. – K9V gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta gruodžio 7d.)
-          nuo 2021 m. sausio 6 d. iki sausio 21 d.– VZ20T gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo sausio 25 d.)
-          nuo vasario 8 d. iki kovo 17 d. – M9V gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo kovo 22 d.)
-          nuo kovo 8 d. iki balandžio 14 d. – KS9V gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo balandžio 19 d.)
-          nuo kovo 29 d. iki balandžio15 d. – VZ20V gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo balandžio 19 d.)
-          nuo gegužės 10 d. iki birželio 9 d. – K20T gr.
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta birželio 14 d.)
-          nuo gegužės 10 d. iki birželio 19 d. – K81, K82 gr.
-          (ši grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 21 d.)
-          Pataisos namų grupių mokiniams modulis praktika realioje darbo vietoje neskiriama
-          nuo 2021 m. kovo 8 d. iki birželio 18 d. KD8, AE8, A81,A82
-          (šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 21 d.)
-          nuo 2021 m. gegužės 10 d. iki gegužės 28 d. – EL20V
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo gegužės 31 d.)
-          nuo 2021 m. balandžio 5 d. iki balandžio 23 d. – EL20T
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo balandžio 26 d.)
-          nuo 2021 m. kovo 15 iki balandžio 23d. – AE9V, A9V, SV9V
-          (šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo balandžio 26 d.
-          nuo 2021 m. sausio 18 iki vasario 19d. – AE9T, A9T, SV9T
-          (šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo vasario 22 d.
-          nuo 2021 m. gegužės 10 d. iki birželio 17d. – AP81, AP82
-          (šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 21 d.)
-          nuo 2020 m. spalio 05 d. iki lapkričio 06d. – TP9T
(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo lapkričio 09 d.)
-          nuo 2021 m. vasario 08 d. iki kovo 19d. – TP9V
(šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo kovo 22d. d.)
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinio mokiniai atlieka praktikas realioje darbo vietoje.
-          nuo 2021 m. gegužės 10 d. iki birželio 18 d. – 19-Z
-          (šiai grupei asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 21 d.)
-          nuo 2021 m. gegužės 10 d. iki birželio 18 d. – 18-G, 18-T
-          (šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 21d.)
-         nuo 2021 m. gegužės 24 d. iki birželio 11 d. – AS20V, AS20T
-         (šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 14 d.
-         nuo 2021 m. kovo 1 d. iki birželio 11 d. – 18-ZT
-         (šioms grupėms asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta nuo birželio 14 d.
-          Kompetencijų vertinimui skiriama 1-a savaitė.
 
Mokinių atostogos 2020-2021 m. m. 
 
Rudens atostogos: spalio 26 d. - spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos: gruodžio 23 d. - 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos: vasario 15 d. - vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos: balandžio 6 d. - balandžio 9 d.
Vasaros atostogos: liepos 1 d. - rugpjūčio 31 d.
 
         Baigiamajame kurse, atskiroms grupėms rudens (nuo spalio 26 d. iki spalio 30 d.), žiemos (nuo vasario 15 d. iki vasario 19 d.), pavasario (Velykų) (nuo balandžio 6 d. iki balandžio 9 d.) atostogos gali būti neskiriamos.
 

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas arba organizuojamas nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu.

Kai oro temperatūra yra 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą gali neiti 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 laipsnių ar aukštesnei bei negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse aplinkose į Centrą gali nevykti 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokiniai.

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011