ESFIVP I 2

map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius

Šią dieną mini daugelis demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija kasmet, nuo 2003 metų, inicijuoja šios dienos minėjimą. Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas yra Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos įgyvendindamos Švietimo apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui prevencijos ir tolerancijos ugdymo programos dalis.

TOLERANCIJA – TAI GEBĖJIMAS PRIIMTI KITŲ ŽMONIŲ TEISĘ TURĖTI SAVO NUOMONĘ, ĮSITIKINIMUS AR VEIKIMO LAISVĘ.

2020 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos dėlionė. Mūsų visuomenė – kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kuriuos sujungus gauname visos visuomenės paveikslą. Visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, išsilavinimą, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą ir t.t. Todėl vienintelis kelias gyventi vieniems šalia kitų – išmokti pripažinti skirtumus, suprasti vieniems kitus, kalbėti apie toleranciją, skiepyti ją bendruomenės nariams ir ugdytis patiems.

Nebūkime pasyviais stebėtojais, bet aktyviai pasisakykime už darnesnę ir spalvingesnę visuomenę, kurioje vyrauja nuomonių ir požiūrių pliuralizmas ir tolerancijos dvasia.

Tolerancija turi tapti mūsų visų elgesio modeliu ir aktyvios pilietinės pozicijos forma. Tik taip galėsime išvengti šiandieniniame pasaulyje nuolat kylančių nepakantumo ir agresijos protrūkių!

BŪKIME TOLERANTIŠKI!

Prisijungdami prie Tolerancijos dienos paminėjimo ir mūsų Centro mokiniai piešė ir gamino dėliones, jungė jas į vieną piešinį tolerancijos tema. Pasidžiaukime gražiausiais mūsų mokinių darbais!

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011