17 priedas. Logotipas EU veliava funded   Logo we are the same
Pasaulyje 77 mln. žmonių arba maždaug 1 proc. viso pasaulio gyventojų turi šį spektro sutrikimą. Anthony Hopkins, Greta Thunberg, Satoshi Tajiri, jiems taip pat diagnuozotas autizmo spektro sutrikimas. Šiandien Centre viešėjo ir savo patirtimis apie autizmą, autistiškų asmenų integraciją į darbo rinką ir su tuo susijusias iššūkiais dalijosi nuostabūs ir charizmatiški vyrai Povilas Staniulis ir Tomas Eicher - Lorka ir Lietuvos autizmo asociacijos "Lietaus vaikai" valdybos narė, autistiško vaiko mama Barbora Suisse. Gausus būrys pedadogų, specialistų, autistiškų vaikų tėvelių dalyvavo seminare "Autistiškų asmenų kelias į darbo rinką: iššūkiai ir galimybės", kurio metu išgirdo tikras istorijas apie autistiškus asmenis, apie jų poreikius ir mūsų galimybes suprasti ir priimti juos. Šaunių lektorių išsakyti pastebėjimai gali būti pritaikomi ne tik autistiškiems asmenims, bet ir bet kuriam žmogui. Dėkojame už šiltą ir nuoširdžią popietę dalijantis savo patirtimis ir padedant mums mokytis - Lietuvos autizmo asociacijai "Lietaus vaikai" ir jos valdybos narei Barborai Suisse, Panevėžio "Lietaus vaikams" ir Sandrai Lopetaitei, o ypač savo asmeninėmis patirtimis pasidalijusiems Povilui Staniuliui ir Tomui Eicher-Lorkai. 

Šis renginys buvo viena iš Centro įgyvendinamo Erasmus+ programos tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto "We are the same although we learn in a different way", Nr. 2018-1-MK01-KA229-047115_3, veiklų.