map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO PROFESINIO RENGIMO CENTRO   KREIPIMASIS

DĖL  2%  PAJAMŲ  MOKESČIO  SKYRIMUI  LABDARAI

GERB. BENDRUOMENĖS NARIAI!

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME JUMS PARĖMUS MŪSŲ CENTRĄ 2015 METAIS.

Mums labai svarbi Jūsų parama. Būtume labai dėkingi visiems, kurie remsite mūsų centrą paskirdami savo sumokėto pajamų mokesčio dalį (2%). Tikimės Jūsų paramos sulaukti ir šiais 2016 metais.

Skirdamas 2% pajamų mokesčių sumos paramai žmogus asmeniškai neišleis nei lito. Tai išskaičiuojama iš sumokėto privalomo pajamų mokesčio. Jei Jūs nutarsite, pajamų mokesčio 2% neskirti paramai, tai jie liks bendrame valstybės biudžete. Jūs prarasite suteiktą galimybę asmeniškai dalyvauti biudžeto paskirstyme.

Jei sutinkate paremti VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centrą, prašome užpildyti prašymo formą FR0512 (02 versija), su būtinais VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro rekvizitais ir pateikti elektroniniu būdu ( www.vmi.lt ).

Neturintys galimybės ar negalintys prašymo pateikti elektroniniu būdu, prašome užpildyti prašymo formą FR0512 (02 versija), su būtinais VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro rekvizitais, ir atnešti ją mums, arba į VMI. Atiduodantys prašymą mums, prašome voko neužklijuoti, ant voko užrašyti savo adresą (taip, kaip siunčiant paprastą laišką, siuntėjas) ir VMI adresą (gavėjas) - VMI prie LR finansų ministerijos, deklaracijų tvarkymo skyrius, Neravų g. 8, 66402 Druskininkai.

Iškilus neaiškumams skambinkit telefonais Nr.8-687 11388 (Laura), 8-672-02176 (Justina M.).

Prašome užpildyti tik šias grafas:

(Rašyti spausdintinėmis raidėmis)

Grafa Nr. 1 (mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris, a/k) – įrašykite tikslų savo asmens kodą.

Grafa Nr. 2 (telefonas) – įrašykite savo telefono numerį.

Grafa Nr. 3V (vardas) – įrašykite savo vardą.

Grafa Nr. 3P(pavardė) – įrašykite savo pavardę.

Grafa Nr. 4 (adresas) – įrašykite savo gyvenamosios vietos adresą .

Grafa Nr. 5 (mokestinis laikotarpis) – įrašykite 2015.

Grafa Nr. 6S (mokesčio dalį skiriu ... .) – pažymėkite kvadratėlį  X.

Grafų Nr. 6A, 7S, 7A, 8 – nepildykite!

Pirmoje eilutėje:

Grafa Nr. E1 (gavėjo tipas) –įrašykite 2.

Grafa Nr. E2 (gavėjo identifikacijos numeris, kodas) – įrašykite 111963995.

Grafa Nr. E3 (mokesčio dalies paskirtis) – nepildykite!

Grafa Nr. E4 (mokesčio dalies dydis, procentai) – įrašykite 2,00.

Grafa Nr. E5 (mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio) – jei paramą skiriate ilgiausiam penkių metų laikotarpiui įrašykite 2020 (jei paramą skiriate trumpesniam laikotarpiui, įrašykite 2018, 2017 arba 2016).

Eilučių 2, 3, 4, 5, 6, 7 – nepildykite! Jos pildomos, jei parama skiriama keliems paramos gavėjams.

Apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą, pavardę.

Svarbu: norintieji 2,00% skirti dvejoms organizacijoms, padalinant po 1,00%, reikia abiejų organizacijų duomenis pildyti ant vienos prašymo formos. Pateikus ant atskirų formų, Jūsų prašymas bus atmestas.

Tikimės supratimo ir paramos.

 Dėkojame!!!

Artimiausi renginiai

  Artimiausi renginiai


  • 2019-10-02 d. 10.00 val. Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro atstovų susitikimas su Centro mokiniais programos Ankstyvoji intervencija renginyje. Tema: Teorinės žinios apie psichotropinių medžiagų poveikį, pasekmes, riziką, aplinkybes. Teisiniai aspektai, susiję su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu
  • 2019-10-10 10 val. Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro atstovų susitikimas su Centro mokiniais programos Ankstyvoji intervencija renginyje. Tema: Video medžiagos apie psichotropinių medžiagų vartojimą peržiūra, aptarimas. Interaktyvūs praktiniai užsiėmimai. Darbas grupėse. Teisiniai aspektai, susiję su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu. Informavimas apie tai, kur galima kreiptis pagalbos dėl problemų, susijusių su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu.
  • 2019-10-17 10val. Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro atstovų susitikimas su Centro mokiniais programos Ankstyvoji intervencija renginyje. Tema: Interaktyvūs praktiniai užsiėmimai. Darbas grupėse. Ankstyvosios intervencijos programos aptarimas, įvertinimas grupės dalyvių nuomonės apie programą, užpildant įvertinimo anketą. Pokalbis su dalyviai.
  • 2019-10-21,25 dienomis centre lankysis mokytojai ir mokiniai iš Italijos ir Vokietijos pagal 2018 m. Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerystės projektą „Virtuality to reality: Development and construction of an assembly workstation including virtual reality Industry 4.0“, Nr. 2018-1-DE03-KA229-047513_2.
  • 2019-10-25 9 val. K9  grupės susitikimas su Panevėžio miesto ir rajono policijos Bendruomenės pareigūnų grupės vyriausia tyrėja Renata Gustaitiene. Susitikimo tema - prekybos žmonėmis situacija mūsų šalyje. 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011