map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

  • Tęsti mokslą 9-oje ar 10-oje klasėje pagal pagrindinio ugdymo programą.
  • Technologijų dalyko valandos skiriamos iki profesiniam mokymui ir susipažinimui su profesijomis.
  • Taip pat  kviečiame mokytis mokinius, kurie mokėsi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.

Stojant reikalingi dokumentai:
1. prašymas (pildomas dokumentų pridavimo vietoje)
2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalas
3. Sveikatos pažyma Nr. 027-1/a
4. Asmens dokumentas 
5. 3 nuotraukos (3x4 cm) 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011