map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija 2018 m. rugsėjo 26-29 dienomis organizavo Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos narių – vadovų ir profesijos mokytojų – išvyką į Vengrijoje, Budapešto mieste vykusį Europos profesinio meistriškumo konkursą „Euroskills 2018“. Išvykoje dalyvavo ir Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui Kazimieras Tautvaišas.

„Euroskills 2018“ profesinio meistriškumo konkursas – tai kas dvejus metus vykstantis vienas prestižiškiausių konkursų Europoje, kurį rengia Europos profesinių įgūdžių organizacija. Konkurso dalyviai – šalių nacionalinių konkursų nugalėtojai.

Konkurse „Euroskills 2018“ dalyvavo apie 600 dalyvių iš 28 šalių. Konkurso metu buvo vykdomos individualios ir komandinės varžybos, kuriose dalyviai demonstravo savo teorines žinias ir profesinius įgūdžius atliekant įvairias praktines užduotis.

Konkurse „Euroskills 2018“ Lietuvai atstovavo ir savo gebėjimus atskleidė šešių skirtingų sričių atstovai, Buvo varžomasi informacinių ir komunikacinių technologijų, gamybos ir inžinerinės technologijos, statybos technologijos, transporto ir logistikos, socialinių ir asmens paslaugų teikimo, kūrybinių menų srityse.

Lankantis konkurse buvo galimybė susipažinti su profesinio meistriškumo konkursų organizavimo ypatumais Europos kontekste, įgyti žinių ir įgūdžių, kaip tobulinti įgytų praktinių kompetencijų vertinimą, kaip organizuoti mokyklinius, nacionalinius profesinio meistriškumo konkursus.

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011